English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.

Ostravské opravny a strojírny, s.r.o.


jsou největší opravnou železničních kolejových vozidel v České republice s dlouholetou tradicí, sahající až do roku 1847.

Hlavním výrobním programem naší firmy jsou opravy, rekonstrukce, modernizace a výroba nových železničních kolejových vozidel. Výroba, opravy a renovace náhradních dílů a konstrukčních celků.

Zakázková strojní výroba. Systém řízení kvality je u nás certifikován podle normy ISO 9001, systém environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001 a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001.

Veškeré práce jsou prováděny nejen v souladu s předpisy a normami závaznými pro ČR, ale také TSI, vyhláškami UIC a dalšími normami Evropské unie.