English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Profily vystavovatelů

Technodat Elektro, s.r.o.

Technodat Elektro, s.r.o.


Společnost Technodat Elektro, s.r.o. nabízí softwarové řešení Engineering Base pro oblast kolejové, letecké a automobilové dopravy, které vám umožní zefektivnit tvorbu a údržbu vaší elektro dokumentace. Kromě SW získáte i kompletní servis (školení, konzultace, databanky přístrojů symbolů, speciální interface atd.) a potřebné know-how.

Engineering Base (EB) je vysoce efektivní a komplexní softwarová platforma pro oblast výroby a modernizace lokomotiv, tramvají a dalších druhů kolejových vozidel. EB podporuje zpracování elektro dokumentace v projekci, konstrukci a kabeláži. Nabízí tak jedinečné řešení pro kombinaci funkčních požadavků elektroinstalace a geometrických požadavků mechanické konstrukce.

Pro více informací o využití Engineering Base a zefektivnění vaší práce nás navštivte na stánku A2 – 11.

www.technodat.cz
 
 
 
TOP CENTRUM – Jaroslav Novák

TOP CENTRUM – Jaroslav Novák


Společnost TOP CENTRUM nabízí široký výběr profesionálního nářadí, stavební mechanizace, kufrů a brašen na nářadí, teleskopických žebříků a vestaveb do vozidel. Převážnou většinu nabízených značek firma dováží ze zahraničí přímo od výrobců a zajišťuje na ně záruční i pozáruční servis. V prostorách firmy se pravidelně pořádají jak obchodně-technická školení, tak předváděcí akce pro širokou veřejnost.
V roce 2008 obdržela osvědčení certifikačního úřadu TŰV SŰD.

Firma TOP CENTRUM pro železniční a kolejovou dopravu nabízí mimo jiné:
- rázové utahováky na benzínový pohon
- rozbrušovací a záchranářské pily
- podbíjecí zařízení na pražce
- speciální nářadí a svítilny do výbušného prostředí a další.

Více informací naleznete na www.topcentrum.cz

Na Czech Raildays 2016 se na Vás těšíme na volné ploše v expozici C 02.
 
 
 
TRAKCE, a.s. - stánek A1-30

TRAKCE, a.s. - stánek A1-30


Dálkové ovládání EOV tramvajových křižovatek

V projektu pro Dopravní Podnik Ostrava a.s. byl vyřešen dálkový dohled a ovládání na třinácti tramvajových křižovatkách v Ostravě. Součástí řešení je autonomní ovládání elektrického ohřevu výhybek a přenos technologických dat na pracoviště dispečera. Dispečeři díky tomuto systému monitorují a ovládají elektrický ohřev výhybek, monitorují stav zablokování výhybek a získávají informaci o výpadku napětí troleje. Obsluze je také umožněno systém dálkově konfigurovat a zpětně prohlížet vzniklé události. Pro přenos dat byla využita síť GPRS a pro řízení a monitoring byly využity moduly FARCOM 8DI/8DO.

V tomto roce se naše společnost podílí na významném projektu Dopravního podniku Ostrava a.s., který se týká koordinace stavebních činností – Revitalizace přednádražního prostoru Svinov II.etapa, Výstavba tramvajových zastávek Nová Karolína, Oprava ulice Ruské v úseku Vrázova – Závodní.

Revitalizace přednádražního prostoru Svinov mosty II.etapa, překlopení jednokolejné trati ze severního na jižní most proběhne o víkendu 20. - 22.7.2012. Alternativně lze tuto výluku realizovat v termínu 13. - 15.7.2012, výluka zásadním způsobem neomezí průběh konání festivalu Colours of Ostrava.

www.trakce.cz
 
 
 
TRAMO RAIL, a.s.

TRAMO RAIL, a.s.


Společnost TRAMO RAIL, a.s. si od svého založení roku 1997 získala pověst dynamické a ekonomicky stabilní stavební firmy, která odpovědně přistupuje ke svým zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům a akcionářům. Společnost disponuje dostatečným technickým a montážním zázemím. Její zaměstnanci mají potřebné odborné kvalifikace. Společnost je tedy plně připravena k realizaci zakázek v oborech určených technických zařízení a vyhrazených technických zařízení údržby, montáže a rekonstrukce trakčního vedení a silnoproudých zařízení na celém území České republiky.

Objem zakázek potvrzuje pevnou pozici společnosti na dnešním trhu. Společnosti se podařilo zajistit vysokou úroveň a kvalitu dodávaných prací, o čemž svědčí její reference.

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení zahrnující systémy managementu jakosti, environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle norem ISO 9001,ISO 14001 a OHSAS 18001.

Hlavní činnosti společnosti
• montáže, opravy a revize vyhrazených el. zařízení v rozsahu platných povolení
• revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
• komplexní rekonstrukce trakčního vedení celostátních drah a vleček
• trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
• venkovní osvětlení železničních stanic a zastávek
• projekční činnost ve výstavbě
• provozování drážní dopravy na celostátních i regionálních tratích ČR
• provádění pravidelné údržby trakčního vedení a silnoproudu

Czech Raildays 2016 - stánek A1-38

 
 
 
TRIBOTEC, spol. s r.o.

TRIBOTEC, spol. s r.o.


TRIBOTEC, spol. s r.o. působí v oblasti dodávek centrálního mazání, mazací techniky, hydrauliky a pískovacích systémů.
Pro aplikace v kolejové dopravě TRIBOTEC vyrábí a dodává mazání okolků a mazání hlavy kolejnice (TOR) pro tramvaje i lokomotivy, pískovací systémy pro tramvaje i lokomotivy, systémy stacionárního mazání kolejových oblouků a stacionární systémy mazání hlavy kolejnice (TOR) pro tramvajové i železniční tratě. Dále hydraulické agregáty v zákaznickém provedení, včetně systémů pro kolejová vozidla a kolejovou dopravu.

Prodejní a výrobní činnosti jsou podporovány projektovým zpracováním jednotlivých systémů dle požadavků zákazníka, instalací a montáží u uživatele včetně uvedení do provozu a optimalizace pracovního režimu, návazně pak servisní činností, preventivní údržbou a poradenstvím. Společnost má zkušenosti s projektovými řešeními pro kolejová vozidla různých typů. Její výrobky jsou cíleně koncipovány jako modulární řešení v podobě stavebnice, které umožňují jejich širokou modifikaci dle konkrétního technického zadání bez růstu nákladů na projektovou přípravu.

Firma realizuje veškeré konstrukční práce v 3D modelování, má zavedeno SW sdílení dokumentace zákazníka a implementaci modelů přímo do jeho projektové dokumentace. Veškeré firemní činnosti jsou realizovány v souladu s požadavky systému managementu jakosti dle ISO 9001:2008.

Více informací naleznete na www.tribotec.cz

Na Czech Raildays 2017 nás najdete na stánku A1-34.