English version
Mezinárodní veletrh drážní techniky, výrobků a služeb
pro potřeby železniční a městské kolejové dopravy

Závazná přihláška na odborné semináře a konference


pozvánka pozvánka
Vysokorychlostní železnice jako nutná základní součást nové podoby a role železnic v ČR, 12. - 14. 6. 2017, Hotel Clarion, sál Rubín.
Účastnické poplatky:
účast 12. - 14. 6. (2.750 Kč)
účast 12. - 13 .6. (2.250 Kč)
účast 13. - 14. 6. (2.250 Kč)
oficiální raut (hotel Clarion) 13. 6. (275 Kč)

bude uhrazen do 5. 6. 2017 převodem na č. ú 115-3395480267/0100 (jako variabilni symbol použijte přidělené registrační číslo, které obdržíte po přihlášení)
bude uhrazen hotově u prezence


V případě neúčasti přihlášených osob se uhrazený poplatek nevrací.
V případě požadavku na platbu v hotovosti na místě negarantuje pořadatel záruku volné kapacity!


Přihlášky budou registrovány podle data doručení.
V případě požadavku na platbu v hotovosti na místě negarantujeme záruku volného místa na semináři!

Kompletní informace jsou k dispozici v přiložených PDF pozvánkách.