Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Aktuální vydání Železničního magazínu

Vybrané příspěvky k tomuto vydání


Úspěch s názvem METRANS

Úspěch s názvem METRANS

V tomto roce uplyne již 70 let od založení společnosti METRANS, byť tedy její novodobá podoba začala vznikat až mnohem později. To by mohlo být dostatečným důvodem k ohlédnutí za vývojem firmy, kterou lze mezi českými subjekty na trhu nákladní dopravy označit za jednu z nejúspěšnějších. Mezitím ovšem nastal důvod jiný, když předčasně odešel z tohoto světa strůjce jejího úspěchu, Jiří Samek, a jde tak v konečném důsledku o ohlédnutí za jeho dílem.

Foto: Dva symboly moderní techniky skupiny METRANS - vlastní lokomotivy TRAXX F140 MS a terminál v České Třebové, otevřený počátkem roku 2013.

Snímek: HHLA/Thies Rätzke

Započaly modernizace jednotek Allegro

Započaly modernizace jednotek Allegro

Po téměř osmi letech pravidelného provozu jednotek Pendolino řady Sm6 se jejich provozovatel, společnost Karelian Trains, rozhodl pro provedení modernizace jejich interiéru.

Foto: Jednotka 7053, první z modernizovaných Pendolin řady Sm6, při prezentaci médiím dne 25. 5. 2018 na Finském nádraží v St. Petěrburgu.

Snímek: RŽD

Novinky u Lastoček a jinde na síti 1520

Novinky u Lastoček a jinde na síti 1520

Dne 29. 5. 2018 byla v závodě Uralskije lokomotivy (UL), Věrchňaja Pyšma, dokončena výroba sté Lastočky vyrobené v Rusku. Produkce této rodiny vlaků se navíc dále vyvíjí, což je impulsem pro toto pojednání o aktuálním stavu výroby a provozu jednotek výchozího typu Desiro RUS. Téma doplňují i jiné novinky z rozchodu 1 520 mm.

Foto: V květnu 2018 byla dokončena již stá jednotka pro RŽD, kterou se stala pětivozová ES2GP-010; na snímku je představena v areálu výrobního závodu dne 25. 5.

Snímek: UL

Aktuality z firmy CargoServ

Aktuality z firmy CargoServ

Jednou z celkem 13 elektrických a motorových lokomotiv, které nyní na veřejné síti provozuje rakouský dopravce Cargo Service, je i stroj 193 250.

Foto: Jelikož je tento Vectron AC v dlouhodobém nájmu, byl nyní uveden do barev uživatele. Tentokrát jde o firemní barvy oceláren voestalpine, jak ukazuje snímek pořízený v Linzi dne 18. 4. 2018, kdy CargoServ lokomotivu slavnostně převzal po uvedení do nové podoby.

Snímek: CargoServ

A mnohem více!