Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Aktuální vydání Železničního magazínu

Vybrané příspěvky k tomuto vydání


Traverso: nové FLIRTy pro Voralpen-Express

Traverso: nové FLIRTy pro Voralpen-Express

Dne 6. 6. 2018 představily společnosti Stadler a SOB ve středisku IBS Erlen jednotky s názvem Traverso určené pro tzv. Voralpen-Expressy. Této slavnostní akce se zúčastnily přibližně dvě stovky hostí jak z oboru, tak i ze strany politické reprezentace.

Foto: První Traverso, RABe 526 101/201, vjíždí dne 6. 6. 2018 do areálu IBS Erlen a míří na prezentaci v hlavní hale střediska.

Snímek: Jürg D. Lüthard

Dálková železniční osobní doprava  ve Švýcarsku na prahu změn

Dálková železniční osobní doprava ve Švýcarsku na prahu změn

Pořízení jednotek Traverso symbolizuje zjevně již nevyhnutelnou změnu na švýcarských železnicích, jejíž začátek lze vidět v roce 2016. Jde o příchod konkurence, který narušuje dosavadní faktický monopol SBB v dálkové osobní železniční dopravě.

Foto: Po otevření GBT vyvstala otázka využití staré vrcholové tratě přes Gotthardský průsmyk. SBB zde tedy nyní provozují spoje RegioExpress s využitím jednotek FLIRT a kromě toho zde vytvořily i turistickou nabídku pod názvem Gotthard-Panorama-Express.

Snímek: SBB

Nové tramvaje pro Ostravu

Nové tramvaje pro Ostravu

Dne 7. 9. 2018 oznámil Dopravní podnik Ostrava, že představenstvo a následně i dozorčí rada DPO jednomyslně schválily nákup 40 nových tramvají od firmy Škoda Transportation.

Foto: Obrázek ukazuje předběžný návrh designu. Půjde o tramvaje z nejnovější rodiny ForCity Smart (dodávané například do Helsinek).

Snímek: DPO

Rekonstrukce železnice Başkentray dokončena

Rekonstrukce železnice Başkentray dokončena

Pod názvem Başkentray se skrývá příměstská železnice obsluhující aglomeraci Ankary. Ta prochází masivní modernizací pro zvýšení přepravní výkonnosti a dne 12. 4. 2018, po prakticky sedmiletém přerušení, byl obnoven provoz v úseku Sincan - Kayaş.

Foto: Pohled na modernizovanou infrastrukturu západo-východní městské tratě Başkentray.

Snímek: TCDD

A mnohem více!