Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 4/2005

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníNové spojení v Praze se dočkalo realizace

Nové spojení v Praze se dočkalo realizace

Rozsáhlá stavba známá pod názvem Nové spojení propojí žst. Praha hlavní nádraží a Masarykovo nádraží na jedné straně se stanicemi Praha-Libeň, Praha-Vysočany a Praha-Holešovice na straně druhé, čímž vytvoří kapacitní napojení tratí ze severu a východu do hlavního nádraží. Stavba se nachází na pozemcích městských částí Praha 2, 3, 8, 9 a 10, od prostoru železniční stanice Praha hl. n. přes vrch Vítkov dále na východ po Balabenku a nádraží Praha-Libeň.

Foto: Jednotka 680.003 při přejezdu z Masarykova nádraží na ONJ, zachycená u mostu přes Trocnovskou ulici. Napravo jsou patrné pilíře budoucího mostu mířícího do vítkovkého vrchu.

Snímek: Bohuslav Kotál

Optimalizace úseku Zábřeh na Moravě  - Krasíkov

Optimalizace úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov

V pondělí 26. dubna 2004 byla slavnostně zahájena stavba "Optimalizace traťového úseku Zábřeh - Krasíkov". Realizace tohoto 13,2 km dlouhého úseku tratě pro maximální rychlost 160 km/h je naplánována na léta 2004 až 2006.
Náklady na tuto stavbu byly původně vyčísleny na 4,523 mld. Kč. Po vypuštění stavby přeložky v Hoštejně však klesly na 3,652 mld. Kč, z nichž by fond ISPA měl uhradit až 72,78 mil. EUR (cca 2,1 mld. Kč). Jedná se o druhý případ v historii koridorových projektů, který je spolufinancován z fondů Evropské unie, což si vyžádalo určité úpravy oproti původně navrhovaným změnám.

Foto: Pohled na stávající trať, budovaný tunel Hněvkovský I a pilíře nového přemostění Moravské Sázavy u obce Hněvkov.

Snímek: Tomáš Kuchta

Optimalizace úseku Krasíkov - Česká Třebová

Optimalizace úseku Krasíkov - Česká Třebová

Na léta 2002 až 2005 je naplánována stavba 22,6 km dlouhého úseku tratě mezi Krasíkovem a Českou Třebovou. Na něm budou moci vlaky tažené lokomotivou dosahovat rychlostí 120 - 140 km/h a jednotky s naklápěcími skříněmi pak 140 - 160 km/h.
Na tomto úseku vznikají tři velké přeložky, jejichž součástí budou i tři tunely o souhrnné délce 1 334 m. Přestavba zahrnuje stanice Třebovice v Čechách, Rudoltice v Čechách a Krasíkov, přilehlé mezistaniční úseky a úseky Třebovice v Čechách - Česká Třebová (v délce 0,764 m) a 2,060 km dlouhou trať za stanicí Krasíkov.

Foto: Tento snímek přibližuje zrod nové přeložky při pohledu od Třebovic.

Snímek: Tomáš Kuchta

Oprava

Oprava "duhového mostu" v Bechyni

V loňském roce proběhla zásadní oprava "duhového mostu"
v Bechyni, vzácné železobetonové stavby, která je na soupisu technických památek ČR.
Hlavní práce se uskutečnily od března do konce června 2004, kdy zde byl zcela vyloučen provoz - osobní doprava byla v úseku ze Sudoměřic u Tábora do Bechyně nahrazena autobusy a nákladní vlaky zajížděly pouze po vlečku "Stará dráha" na levém břehu Lužnice. Pro osobní automobilovou dopravu byl zprovozněn starý most v Zářečí, který dosud sloužil jen pěším. Celá akce pak byla definitivně ukončena v říjnu 2004.

Foto: Nová podoba mostu, pohled z táborské strany (3. 9. 2004).

Snímek:

Rekonstrukce tratě Berlín - Hamburg

Rekonstrukce tratě Berlín - Hamburg

Od 12. 12. 2004 dosahují vlaky kategorie ICE mezi Berlínem a Hamburgem, dvěma největšími německými městy, rychlosti až 230 km/h. Jízdní doba spojů tvořených jednotkami ICT se díky rekonstrukci jedné z nejvýznamnějších železničních spojnic v Německu zkrátila až o 35 minut. Aby se mohl tento záměr uskutečnit, bylo nutno celou trať zásadně modernizovat.

Foto: ICT řady 411 DB projíždí stanicí Neustadt (Dosse) krátce po zahájení platnosti JŘ 2004. Zřetelně jsou vidět ocelové zábrany na nástupištích s průchody šíře 1,2 m.

Snímek: DB

1. DRESDNER MODELLBAHNEVENT

1. DRESDNER MODELLBAHNEVENT

Modelová železnice se již delší čas snaží všemožnými prostředky získat zpět přízeň veřejnosti a rozšířit počet svých příznivců a obdivovatelů. Jednou z cest je pořádání nejrůznějších výstav a společenských setkání s prezentací kolejišť, malosériových modelů, stavebnic a podobně.
I takovéto akce se však dnes potýkají s odlivem návštěvníků a spolek AKTT nebyl dlouho rozhodnut, zda a eventuelně kde jarní setkání uspořádat.

Foto: Pohlednými dioramaty se prezentovala firma Auhagen. Domy městské zástavby z novější nabídky již působí přesvědčivým dojmem.

Snímek: Ivan Benetka

Řada HF 110C - novinka firmy Roco ve velikosti H0e

Řada HF 110C - novinka firmy Roco ve velikosti H0e

Asi málokdo z modelářů by nesouhlasil s názorem, že sortiment modelových hnacích vozidel pro úzký rozchod H0e bylo dlouhé roky možné s klidným svědomím (a navíc velmi eufemisticky) označit za značně omezený. Otupit ostří tohoto problému se před nedávnem rozhodla firma Roco a připravila na letošní sezónu pro modelářský trh v několika evropských zemích novinku - malou tříspřežní parní lokomotivu s tendrem, jejíž univerzální využití slibuje novému výrobku z obchodního hlediska dobrou výchozí pozici.

Foto: Univerzální úzkorozchodné lokomotivy typu HF 110 C se sice na našem území v provozu nepoužívaly, ale šest kusů jich koncem války vyrobila ČKD podle dokumentace lokomotivky Henschel.

Snímek: SIMAK studio

West Ghyll Adit

West Ghyll Adit

Toto kolejiště je pokusem, jak se vypořádat s problémy, jež trápí mnohé modeláře pracující ve velikosti G. Zdali lze nalézt možnost, jak udělat takovéto panorama dostatečně atraktivním, aby se dalo umístit do bytu a zároveň aby bylo vystavovatelné na většině modelářských výstav.

Foto: Přestože se rozměrově jedná o kolejiště velmi malé, díky svému vtipně zvolenému námětu a preciznímu provedení umožňuje pořídit řadu zajímavých snímků zachycujících pracovní ruch a atmosféru na této železničce.

Snímek: CN


Železniční magazín 4/2005
A mnohem více!