Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 1/2006

Vybrané příspěvky k tomuto vydání... uprostřed smolných dnů Pendolina

... uprostřed smolných dnů Pendolina

"Načasování" nehody pouhé tři týdny po zahájení platnosti nového JŘ 2006 bylo nešťastné hlavně s ohledem na čerstvě zavedený pravidelný provoz Pendolin, jejichž závady a způsobená zpoždění se do té doby ještě držely v mezích, které nebudily příliš mimořádnou pozornost veřejnosti a médií. V tomto případě již tomu bylo do určité míry jinak a, bohužel, hned o týden později, ale již bez souvislosti s nehodou, přišla série vážných výpadků, které pověst spojů SC Pendolino nevylepšily...

Foto: Obrázek, který za normálních okolností nemá být v běžném provozu k vidění: Pendolino v Přerově. Zde jednotka 680.003 jako SC 505 před odjezdem do Ostravy dne 4. 1. 2006 v rámci náhradního provozního režimu po nehodě v Brodku u Přerova.

Snímek: Jiří Baťa

Železnice ve službách boleslavské Škodovky

Železnice ve službách boleslavské Škodovky

Rok 2005 byl významný z hlediska historie výroby automobilů v Čechách. Uplynulo totiž 100 let od vyrobení prvního automobilu v Mladé Boleslavi, tehdy samozřejmě pod značkou Laurin & Klement. Tradice automobilové výroby v této lokalitě trvá
bez přerušení až dodnes. Vzhledem k tomu, že automobilový průmysl se nemalou měrou podílí na přepravních výkonech železnice a ŠKODA AUTO není výjimkou, využijme jmenovaného jubilea k pohledu na tento podnik ze železničního hlediska.

Foto: V současnosti jsou do Polska nové škodovky z Mladé Boleslavi přepravovány přes přechod Frýdlant v Čechách/Zawidów do stanice Swarzedz. Na snímku je tento vlak (Nex 47204) dne 25. 8. 2005 zachycen v Oldřichově v Hájích. První a poslední vůz se na přání odběratele nakládají pouze na spodní plošině. Jde o opatření, zabraňující poškození karoserií nečistotami odletujícími z lokomotiv.

Snímek: Ing. Lukáš Soukup

AVE do Toleda

AVE do Toleda

Španělsko rozšířilo v roce 2005 svou síť vysokorychlostních tratí o 20,5 km dlouhé spojení z La Sagry, ležící na VRT Madrid - Sevilla, do historického centra Toleda. Od slavnostního otevření dne 15. 11. 2005 zde provoz zajišťují elektrické jednotky řady 104 firmy ALSTOM. Každý z deseti párů vlaků urazí vzdálenost 74,5 km z Toleda do stanice Madrid-Atocha za 35 minut.

Foto: Vjezd do Toleda je realizován v ose původní tratě o rozchodu 1 668 mm. Povšimněte si rozsáhlé obytné oblasti nedaleko stanice, díky níž není nouze o cestující. Stará část města se nachází na pahorku, na vzdálenější straně řeky Tajo; dominantní objekt Alcazaru (opevněný palác, pevnost, původně muslimská, později v křesťanské části Španělska) pochází ze 13. století.

Snímek: Ministerstvo veřejných prací, Madrid

Jednotka řady 6312 MÁV z vozů Bzmot a BDzx

Jednotka řady 6312 MÁV z vozů Bzmot a BDzx

Jak jsme se již zmínili v ŽM 3/05 na str. 8, byla v únoru 2005 na maďarských železnicích uvedena do provozu prototypová dvouvozová motorová jednotka 6312 001-8 MÁV. Informace o ní jsou pro českého čtenáře o to zajímavější, že umožňují srovnání s pojetím rekonstrukcí téhož typu výchozích vozidel na dvoudílné jednotky pro ČD.

Foto: Na snímku pořízeném v depu Nyíregyháza na jaře 2000 je představena celá rodina vozů Bzmot: "InterPici" Bzmot 413 s novou skříní, "InterPici" Bzmot 406 - motorový vůz přestavěný z přívěsného vozu BDzx, dále Bzmot 381 ve výchozí podobě, ale v nátěru dle současného barevného řešení MÁV, a zcela vpravo Bzmot 033 ještě v původním vnějším provedení.

Snímek: Ákos Grátzer

EURO 4000 - Nejvýkonnější dieselelektrická lokomotiva Evropy

EURO 4000 - Nejvýkonnější dieselelektrická lokomotiva Evropy

Na rok 2007 se chystá divize Motive Power firmy Vossloh uvést na trh dieselelektrickou lokomotivu EURO 4000 s motorem EMD o výkonu 3 178 kW, s max. rychlostí 120 km/h, uspořádáním náprav Co'Co' a nádrží o objemu 7 000 l, která umožní dojezd až 2 000 km. Cílem stroje těchto parametrů je nabídnout větší možnosti dopravcům těžkých nákladních vlaků na dlouhé vzdálenosti na síti evropských železnic, která je mnohdy ovládána rychlejšími a frekventovanějšími vlaky osobní dopravy.

Foto: Rekonstruované stroje 333.333 a 334 během zkušebních jízd na hornaté trati západně od Valencie v létě 2005.

Snímek: Vossloh Espaňa

"Sergej" 781.462 ČD v H0 od firmy Roco

Zařazení "sergejů" do výrobního plánu firmy Roco umožnilo rozšířit lokomotivní park modelů ve velikosti H0 o další vozidlo ČSD. Po velice dobrém přijetí nového modelu u laické i odborné veřejnosti bylo jen otázkou času, kdy spatří světlo světa také verze ČSD. Ta na sebe nenechala dlouho čekat a její úspěch předčil očekávání. Není proto divu, že firma Roco souhlasila s výrobou dalšího ze série těchto modelů, tentokráte rovněž v digitální verzi se zvukovým modulem. Aby bylo změn co nejvíce, byla za vzor vybrána lokomotiva s tlumičem, v provedení ČD, navíc v poněkud atypickém nátěru.

Foto: Typický obrázek z přelomu tisíciletí. "Sergej" 781.462 ČD v čele uhelného vlaku na trati do německého Arzbergu. Od nynějška lze věrohodnou soupravu provozovat také v modelu.

Snímek: SIMAK STUDIO

"Modrý Mauritius" Parní lokomotiva 03 1014 DB

Společnost Modelleisenbahn GmbH připravila jako model pod značkou Roco ve velikosti H0 špičkovou rychlíkovou parní lokomotivu 03 1014. V modrém nátěru byl tento stroj určen k vozbě prestižních německých expresů, jako Rheingold
a Gambrinus. A jestliže skutečná lokomotiva této řady vykazovala v provozu vynikající vlastnosti, klidný chod a malou spotřebu paliva, její model si s ní v ničem nezadá a reprezentuje to nejlepší, co lze v současné době na trhu nalézt.

Foto: Snímek dokumentuje modrý nátěr zvolený u tří lokomotiv.

Snímek: MIBA

Tramvaje z ČKD pro MPK Poznan

Tramvaje z ČKD pro MPK Poznan

Nový typ nízkopodlažní článkové tramvaje RT6N1 poprvé představil její výrobce ČKD Praha v roce 1993. O tři roky později zvítězil tento typ v mezinárodním výběrovém řízení na rychlodrážní vozidlo pro tzv. PST (Poznanski Szybki Tramwaj) a byl pak dodán do Polska. Tamější modeláři nám představili svůj model tohoto tramvajového vozidla ve velikosti H0.

Foto: Tříčlánkový nízkopodlažní vůz RT6N1, ev. č. 401, dopravního podniku MPK Poznan má v modelu zpracovány na vysoké úrovni všechny detaily skříně včetně střechy.

Snímek:


Železniční magazín 1/2006
A mnohem více!