Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 11/2007

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníHrebienok - čtvrtá generace

Hrebienok - čtvrtá generace

Příznivci kultovního seriálu Star Trek bezpochyby zaregistrovali nikoliv náhodnou paralelu v nadpisu tohoto příspěvku.

Foto: Lomnický štít shlíží ze zachmuřené oblohy na nový typ vozu pozemní lanovky, který mu s ohledem na výrobcem udávanou životnost bude dělat společnost prakticky do po-loviny tohoto století.

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal

Interoperabilita drážních vozidel

Interoperabilita drážních vozidel

S pojmem interoperabilita jsou těsně spjaty aktivity, jejichž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti železniční dopravy. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě transevropských železničních systémů - konvenčního
a vysokorychlostního - ji definují jako schopnost železničního systému umožnit bezpečný a nepřerušovaný provoz vlaků dosahujících stanovených úrovní výkonnosti na tratích systému. Interoperabilita ve smyslu této definice tedy znamená kompatibilitu vozidel a infrastruktury, jakož i komunikačních a informačních systémů různých provozovatelů. Dosažení interoperability železničního systému je podmíněno dosažením interoperability na jeho nižších úrovních, tj. na úrovni subsystémů a komponentů. V návaznosti na sérii materiálů, které vyšly v ŽM v posledním období (např. Kolejové obvody), nebude od věci podívat se na záležitost interoperability drážních vozidel v uvedeném širším kontextu.

Foto: Interoperabilita je základním předpokladem pro budoucí úspěšnost evropských železnic; díky ní bude možno dále rozvíjet mezinárodní přepravy i vytvářet lepší podmínky pro vstup dalších dopravců na evropskou síť. Pak bude naprosto běžným i takový obrázek, jako např. ze stanice Hegyeshalom, kde se setkaly vlaky různých dopravců s lokomotivami různých typů, různých výrobců i různých majitelů - konkrétně dne 21. 7. 2007 to byly 185 524 LTE na přípřeži 185 571 MRCE, 1116 151 ÖBB a ES64U2-080 na přípřeži ES64U2-082, obě CargServ.

Snímek: Raimund Wyhnal

Litevský Eurorunner představen

Litevský Eurorunner představen

Dne 5. 10. 2007 se na nádraží ve Vilniusu uskutečnilo slavnostní předání prvního ze 34 strojů typu Eurorunner objednaných Litevskými železnicemi (Lietuvos Geležinkeliai). Typ označený jako ER20 CF je zároveň prvním širokorozchodným zástupcem úspěšné vývojové řady motorových lokomotiv firmy Siemens.

Foto: Při prezentaci lokomotivy ER20 001 ve Vilniusu představily LG i svůj rozsáhlý program modernizace stávajícího parku, a to strojem 2M62U-0284. Jde o zástupce již druhé série rekonstrukcí dvoudílných „sergejů“, opět s použitím motoru CAT3516B HD-SC (tentokrát nastaveným na výkon 2 100 kW) a za účasti dílen MÁV.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Elektrizace tratí v Řecku - pomalu, ale jistě

Elektrizace tratí v Řecku - pomalu, ale jistě

Řecko je poslední zemí v Evropě (s výjimkou Albánie), která ještě nemá dokončenu elektrizaci svých páteřních tratí. Přestože bylo v uplynulých dvou desetiletích vloženo do elektrizačních projektů značné množství finančních prostředků z domácích i evropských zdrojů, postup prací dle schváleného časového a rozpočtového harmonogramu zůstal jen teorií. Nicméně ke znatelným pokrokům již došlo, takže si toto téma zaslouží rozsáhlejší pojednání.

Foto: Motorová jednotka 520 111/211 dne 12. 1. 2004 při zkušební jízdě opouští jižní portál tunelu Tempi v pohoří Olympos. Ten je součástí jedné z nových přeložek úseku Evangelismós - Leptokariá a je zároveň prvním řeckým tunelem s pevnou jízdní dráhou.

Snímek: Emmanuel Tzevelekakis

Ropa a doprava (6)

Ropa a doprava (6)

Kolejová doprava bývá občany kritizována za různé prohřešky ve vztahu ke kvalitě svých služeb. Avšak všeobecně je pokládána za energeticky výhodnou. Tato důvěra je velkým závazkem, kterému je potřeba dostát. Všeobecnou rétoriku o energetické a ekologické výhodnosti kolejové dopravy je však nutné nahradit konkrétními skutky, aby tomu tak skutečně vždy bylo.

Foto: Na snímku z 21. 9. 1975 je lokomotiva T 679.012 s nákladním vlakem zachycena u Turčeku (úsek Vrútky - Kremnické Bane).

Snímek: Ing. Jiří Pohl

Na trh přicházejí další verze modelů tramvají T6A5...

Na trh přicházejí další verze modelů tramvají T6A5...

Po úspěšném uvedení nových modelů a stavebnic tramvají T6A5 v pražském provedení do prodeje, máme pro tramvajové sběratele a modeláře výbornou zprávu. Nabídka modelů je rozšířena o nové typy tramvají T6 se skládacími čtyřdílnými dveřmi.

Foto: Modrobílá verze tramvaje Tatra T6A5 v barvách DP Ostrava.

Snímek: SIMAK STUDIO

Auhagen: zauhlovací zařízení v TT

Auhagen: zauhlovací zařízení v TT

Podle zauhlovacího zařízení v lokomotivním depu Chemnitz-Hilbersdorf zpracoval Auhagen jednu ze svých letošních novinek - stavebnici ve velikosti TT. Jednotné zauhlovací zařízení tohoto typu sloužilo k přesnému odměřování dávek paliva a rychlému vyzbrojování parních lokomotiv všech řad, jež měla k dispozici velká depa DR i DB.

Foto: Nová stavebnice zauhlovacího zařízení Chemnitz-Hilbersdorf v měřítku 1 : 120 byla představena odborné i laické veřejnosti na veletrzích začátkem roku 2007 a krátce na to byla uvedena do prodeje.

Snímek: TT Kurier

Jak jsme stavěli Loskutákov (5. díl)

Jak jsme stavěli Loskutákov (5. díl)

V dnešním pokračování seriálu o výstavbě kolejiště do televizního pořadu Rady ptáka Loskutáka se zaměříme především na stavby budov na něm použitých a na jejich úpravy. Pro lepší orientaci uvádíme tyto stavby dle jednotlivých výrobců včetně příslušného katalogového čísla stavebnice.

Foto: Nádražní budova (Vollmer, kat. č. 3520) není sice pro naše končiny díky svému provedení fasády zcela typická, přesto se hned od počátku zdála býti pro toto kolejiště tou správnou volbou.

Snímek: Alan Tretera


Železniční magazín 11/2007
A mnohem více!