Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 12/2007

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníModernizace úseku Praha-Běchovice - Praha-Libeň

Modernizace úseku Praha-Běchovice - Praha-Libeň

Bohužel je skutečností, že železniční uzly včetně uzlu Praha nebyly součástí programu modernizace železničních koridorů, a tedy převážně zůstávají chybějícími články v řetězu koridorových staveb. Nyní tedy bude nutno železniční uzly modernizovat, aby přestaly být omezujícími prvky.

Foto: Pro dobu výstavby je původní jednosměrný autoblok nahrazen provizorním zabezpečovacím zařízením: je zde po jednom automatickém hradle v každém rozděleném mezistaničním úseku se zavázáním do mobilního stavědla provizorní odbočky Kyje. Jako prvků pro zjišťování volnosti koleje je využito počítačů náprav. Na snímku z 8. 12. 2007 se k zastávce Kyje právě blíží jednotka 680.005 jako SC 507 do Ostravy.

Snímek: Bohuslav Kotál

ČD Cargo

ČD Cargo

K 1. 12. 2007 byla účetně oddělena nákladní doprava ČD a zapsána do obchodního rejstříku jako ČD Cargo, a. s. Tím se otevřela nová kapitola v historii Českých drah a byl učiněn zásadní krok v současné restrukturalizaci podniku.

Foto: Zároveň se vznikem společnosti 1. 12. 2007 přechází ČD Cargo na nový jednotný vizuální styl, který zahrnuje nové logo a písmo společnosti, jehož autorem je Studio Najbrt. Od zahájení činnosti firmy tento styl prezentuje lokomotiva 372.010, která byla do modrého nátěru natřena již před rokem a nyní doplněna o logo a nápisy.

Snímek: ČD Cargo

"Věřím v budoucnost železnice!"

Plány Radima Jančury, zakladatele společnosti Student Agency, na "žluté vlaky" nejsou díky různým mediálním výstupům již několik let žádným tajemstvím. Že podnikatel roku 2005 svůj záměr provozu mezi Prahou a Ostravou myslí opravdu vážně, potvrdily i inzeráty na obsazení postu manažera dálkové osobní železniční dopravy, uveřejněné v ŽM 5 až 8/07.

Foto: Student Agency dnes provozuje linkovou dopravu na trasách z Prahy do Karlových Varů, Liberce, Plzně, Brna, Ostravy, Zlína, Košic, Bratislavy a kromě Slovenska i do 13 dalších zemí.

Snímek: Student Agency

Aktuálně z ŽOS Vrútky

Aktuálně z ŽOS Vrútky

Letošní ohlédnutí za činností ŽOS Vrútky bude podobně pestré jako v minulých letech; o to více, že firma na konci roku 2006 rozjela dva projekty novostaveb, které už byly zčásti představeny na stránkách minulých ŽM: úzkorozchodné řídicí a vložené vozy pro rakouské dráhy Zillertalbahn (ZB) a Pinzgaubahn (PB) a dále vozy ?ad Ampeer a Bmpeer pro ZSSK (viz ŽM 10/07, str. 11 - 12).

Foto: Část haly V2 pro stavbu skříní, v tomto případě je představena skříň čtvrtého vozu Bmpeer, v popředí leží části bočnice pátého vozu téže řady.

Snímek: Tomáš Kuchta

High Speed 1 - první VRT ve Velké Británii

High Speed 1 - první VRT ve Velké Británii

Dne 6. 11. 2007 byla v rekonstruované stanici London St. Pancras za přítomnosti britské královny, premiéra i množství jiných pozvaných hostí slavnostně otevřena vysokorychlostní trať z Londýna k tunelu pod kanálem La Manche.

Foto: Jednotka Eurostar jedoucí do Londýna je zachycena poblíž města Ashford (pohled směrem k Londýnu).

Snímek: LCR/QA Photos

RegioNova ve velikosti H0

RegioNova ve velikosti H0

Snem mnoha modelářů je prohánět po svém kolejišti současná (moderní) vozidla Českých drah. Pro mnohé to bylo doposud nesplnitelné přání. Tuzemští výrobci postupně vyklidili bojiště, zahraniční firmy naše předlohy zatím netáhnou. Kdo chce model typického tuzemského vozidla, musí sáhnout po některém z nabízených odlitků a pokusit se „vypižlat“ z nabízených polotovarů oblíbený stroj. Ne vždy je však vynaložené úsilí korunováno úspěchem.

Foto: Jak je vidět z uvedených fotografií, působí model RegioNovy velmi realistickým dojmem.

Snímek: SIMAK STUDIO

„Psí hlava“ - TEE RAm/DE - Model Roco ve velikosti H0

„Psí hlava“ - TEE RAm/DE - Model Roco ve velikosti H0

Rok 2007 je rokem 50. výročí zavedení systému Trans Europ Express, a tudíž příležitostí, k níž připravila řada výrobců nové modely vozidel TEE (viz ŽM 6/07). O atraktivnosti jednoho z nich, motorové jednotky SBB/NS s označením RAm/DE, svědčí to, že ji ve velikosti H0 uvedly na trh hned tři firmy: RailTop, Trix a Roco. Zaměřme se nyní na produkt rakouského výrobce, premiérově vybavený zvukovým dekodérem v digitálním i analogovém provozu.

Foto: Model jednotky RAm/DE od firmy Roco nejen působí výborným dojmem, ale má také - díky svému výkonnému motoru a velké hmotnosti - vynikající jízdní vlastnosti.

Snímek: EK


Železniční magazín 12/2007
A mnohem více!