Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 6/2007

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníEurorunner schválen v České republice

Eurorunner schválen v České republice

Během osmi dnů června 2007 se staly hned dvě události, jež lze označit za velmi významné na poli úsilí o umožnění provozu moderních za-hraničních hnacích vo-zidel na SŽDC: nedlouho po projetí lokomotivy typu Eurorunner s vlakem až do Prahy došlo totiž i k jeho schválení u Drážního úřadu.

Foto: Za jízdu pod trolejí a své emise CO2 se Eurorunner stydět nemusel: u nástupiště pražského hlavního nádraží (a nejen tam) jej jeden významný český klimatolog (billboard vlevo) ujistil o tom, že klimatické změny na zeměkouli opravdu, ale opravdu nejsou výsledkem naší činnosti...

Snímek: -pk-

Oživí Veolia české koleje?

Oživí Veolia české koleje?

Dne 6. 6. 2007 uskutečnila společnost Veolia Transport Česká republika veřejnou prezentační jízdu jednotkou Desiro na trati Praha - Rudná u Prahy - Beroun. Součástí akce bylo i oficiální předání nabídky na provozování osobní dopravy na této trati zá-stupcům Středočeského kraje a Regionálního objednatele pražské integrované dopravy (ROPID). Předmětem nabídky je „provoz moderních železničních vozidel v novém rozšířeném konceptu od 1. ledna 2009“.

Foto: Stanice jako Praha-Hlubočepy zatraktivnění železniční dopravy vskutku potřebují. Zde je v ní jednotka Desiro zachycena při prezentační jízdě do Berouna.

Snímek: Tomáš Valenta

TEP70BS

TEP70BS

Základy výroby osobních motorových lokomotiv pro sovětské železnice byly položeny v roce 1960, kdy byl postaven první prototyp řady TEP60, poháněné dvoudobým vznětovým motorem. V následujících letech počet vozidel tohoto typu překročil tisícovku; v červnu 1973 potom převzala štafetu TEP70
o výkonu 2 942 kW. V lednu 2006 vyjel z nynějšího podniku Kolomenskij zavod (KZ) poslední stroj TEP70-0576 a začala sériová produkce modernějšího typu TEP70BS.

Foto: Prototyp TEP70BS-001 lze lehce rozeznat od sériových strojů: ty nemají pevné boční okénko kabiny strojvedoucího ani tři okénka v bočnici strojovny. Stroj ještě bez kompletního označení (chybí číslice 001 nad levým pozičním světlem) v červnu 2004 v průběhu zkoušek na tratích Severokavkazské dráhy.

Snímek: Lokotrans

Modely lehátkových vozů firmy RailTop-modell

Modely lehátkových vozů firmy RailTop-modell

Přesto, že si někteří výrobci již delší čas stěžují na nedostatek vhodných předloh
pro své modely, nemusí to platit vždy a všude. Dokladem může být i sortiment firmy RailTop-Modell. Společnost, o níž ještě před nedávnem nikdo nevěděl, nabízí široký výběr atraktivních modelů, jež do své nabídky renomovaní výrobci nezařadili.

Foto: S nebývalou pečlivostí, známou spíše z malosériové produkce jiné cenové hladiny, si výrobce „vyhrál“ s řadou detailů. Ze snímku je patrné, do jakých podrobností lze až zajít při znázornění tlačítek otevírání a zavírání dveří. Nechybí ani návod k obsluze, výstražné symboly a jemně zpracované topné spojky. Koncová světla jsou zhotovena opět dle svého velkého vzoru a „zasklena“.

Snímek: SIMAK STUDIO

Elektrické jednotky řady EM 488.0 ve velikosti H0

Elektrické jednotky řady EM 488.0 ve velikosti H0

O připravovaném záměru uvést do malosériové výroby model elektrické jednotky řady EM 488.0 ČSD jsme vás poprvé informovali v ŽM 2/07. V té době byly k dispozici první polyuretanové odlitky, z nichž byly zkušebně složeny první vozy. V současné sobě je již sestavena první prototypová jednotka a známe i další připravovaná provedení a verze, jež vám nyní představujeme.

Foto: Věrně odpovídají skutečnosti i čela vozů. Ze snímku jsou dobře patrné přechodové dveře a použitá „krátká“ spřáhla Roco. Vozy jsou pochopitelně vybaveny kinematikou, umožňující co nejtěsnější spojení jednotky.

Snímek: SIMAK STUDIO

50 let TEE v modelovém světě

50 let TEE v modelovém světě

První rychlíkové spoje kategorie TEE - Trans Europ Express - představily DB, NS, SBB a SNCF se začátkem platnosti letního jízdního řádu v květnu 1957, dva měsíce po podpisu základního dokumentu Evropského hospodářského společenství (25. 3. 1957). Naplnila se tak idea o rychlých vlacích křižujících Evropu, jejichž předobrazem byly expresní motorové jednotky ve 30. letech i luxusní
klasické rychlíky z 20. let dvacátého století. Na 50. výročí TEE nezapomněli ani modeloví výrobci Märklin, Trix, Roco, RailTop aj.
a připravili pro letošní rok množství zajímavých novinek.

Foto: Roku 1971 uhání TEE 27 „Rhein-pfeil“ údolím Rýna. Ve speciální sérii nabízí tuto soupravu Märklin a Trix. Souprava má délku 1 323 mm, je sestavena ze dvou oddílových vozů Avümh 111, jídelního vozu WRümh 131 a vyhlídkového ADümh 101 (viz též snímky na vedlejší straně) a vede ji lokomotiva DB označená již řadou 112. Soupravu lze doplnit velkoprostorovými vozy řady Apümh 121.

Snímek: Märklin


Železniční magazín 6/2007
A mnohem více!