Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 8/2007

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníKolejové obvody v ČR; díl čtvrtý

Kolejové obvody v ČR; díl čtvrtý

V předchozím díle tohoto pojednání byly popsány základní přednosti vozidel s frekvenčně řízenými střídavými trakčními motory i jejich nepříznivá vlastnost, kterou je produkování rušivých proudů. Jde však o vozidla vysoce perspektivní, a proto je nezbytné jejich kompatibilitu s kolejovými obvody vyřešit. K tomu, aby železnice obstála v konkurenci s jinými druhy dopravy, musejí přispět všechny složky jejího systému včetně vozidel i zabezpečovací techniky.

Foto: Státy mající své železnice elektrizované jednotným systémem vystačily celé 20. století jen s jednosystémovými lokomotivami. V zájmu zkvalitňování přepravní nabídky však nyní zařazují do svého parku i vícesystémová vozidla, s nimiž mohou operovat i v zahraničí. Typickým příkladem tohoto přístupu jsou ÖBB a posloupnost jejich lokomotiv typu Taurus (ES64U): řady 1016 (15 kV), 1116 (15 kV a 25 kV) a 1216 (3 kV, 15 kV a 25 kV). S nimi se lze setkat i v ČR, byť ve vnitrozemí spíše při cestách na zkušební okruh nebo na veletrhy. Na snímku je zachycena jedna z těchto událostí, kdy známá rekordní lokomotiva 1216 050 posloužila jako zkušební objekt na okruhu. Zde je společně se svojí slovinskou „sestrou“, v tomto případě 541 007, zachycena v Kolíně dne 26. 6. 2007. V pozadí lokomotiva 130.035 ČD.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Úpravy jednotek ICE3 pro provoz ve Francii

Úpravy jednotek ICE3 pro provoz ve Francii

Ačkoli německé vysokorychlostní soupravy ICE3 jsou již provozovány v Rakousku, Belgii
a Nizozemí (a fakticky i do Švýcarska, byť zde jen do Basileje), určitě stojí za povšimnutí dlouhý proces, který předcházel jejich schválení pro provoz do Francie.

Foto: Snímek vlevo: vlak ICE 9555 Paris - Saarbrücken dne 12. 7. 2007 právě najíždí na LGV Est na pařížském předměstí Vaires-Torcy. Ačkoli jsou ICE3 MF schváleny i ve Francii pro rychlost 330 km/h, mohou zde (zatím) dosahovat maximálně „pouhých“ 320 km/h. Rovněž nemohou být na síti RFF spojovány do dvojčlenného řízení.

Snímek: Gérard Lecleire

„Railmegalion?“

„Railmegalion?“

Dne 27. 6. 2007 dozorčí rada DB na svém zasedání schválila záměr úplného převzetí (100 % akcií) britského nákladního dopravce English Welsh & Scottish Railway Holding Limited (EWS) a převzetí většinového podílu ve španělské společnosti Transportes Ferroviarios Especiales (Transfesa).

Foto: Ve středu pozornosti médií: na tiskové konferenci, zleva doprava Hartmut Mehdorn, předseda představenstva DB AG, Norbert Bensel, předseda představenstva DB Logistics, Keith Heller, výkonný ředitel EWS, a Emilio Fernández, prezident Transfesy.

Snímek: DB

Transport & Logistic

Transport & Logistic

Každý lichý rok se koncem jara v Mnichově koná mezinárodní veletrh systémů a prostředků logistiky, telematiky a dopravy. Letos se tak stalo již pojedenácté, a to v termínu od 12. do 15. 6. I tato akce zaznamenává narůstající zájem, odrážející výrazný rozvoj uvedených oborů. Tentokrát sem zavítalo okolo 47 000 návštěvníků ze 113 zemí, což představuje 18% nárůst oproti minulému dějství, které zaznamenalo 40 000 návštěvníků ze 103 zemí.

Foto: Prototypový vůz řady Uacns, byl prezentovaný pod označením BEUT 128, kde číslice označuje ložný objem. Délka vozu přes nárazníky je 21 140 mm a hmotnost pouze 20 t, což umožňuje ložnou hmotnost až 69,9 t. Nádoba má konstrukční přetlak 3,75 bar a provozní 2,5 bar. Ložný prostor je nedělený, nakládka je možná přes sedm dómů nebo pod tlakem přes boční ventily. K vykládce slouží šest výsypných otvorů ve dně. Vůz je určen k přepravě hnědouhelného multiprachu. Podvozky dodala ELH Halle.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Lůžkové vozy řady WLABmz ČD od společnosti CLASSIC model

Lůžkové vozy řady WLABmz ČD od společnosti CLASSIC model

Když poprvé přišla firma Roco s modely moderních rychlíkových vozů EC v šedo-červeném zbarvení ČD, zaznamenala tato iniciativa nebývalý ohlas. Přesto, že se jednalo o starší zkrácené modely bývalé edice „Playtime“, určené zejména pro začínající a méně movité modeláře, úspěch předčil očekávání a modely se po krátké době vrátily znovu do výrobního programu. Stejně příznivý ohlas zaznamenaly i modely obdobných vozů, tentokráte již v zeleno-šedém provedení ČD, jako vozy 2. a později též i 1. třídy. Nedávno přišly na trh tyto vozy též ve variantě ZSSK, a to jak v původním, tak i v novém barevném schématu.

Foto: Přestože modely těchto vozů nezapřou svůj původ, bylo jejich uvedení na trh velkým úspěchem. Všechny popisy, nápisy i barevné provedení odpovídají skutečnosti. Novinkou je například barevné lemování koncových světel či barevné znázornění ovládacích prvků dveří.

Snímek: SIMAK STUDIO

Expres s vůní Orientu

Expres s vůní Orientu

Orient Express s vozy typu Pullman je přes 120 let synonymem pro cestování
v přepychu. Luxusní dálkový rychlík, jehož soupravu tvořily vozy společnosti CIWL (Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Européens), původně spojoval Paříž s Istanbulem
a během svého působení se stal legendou. V modelovém měřítku 1 : 87 nabízí
soupravu vybraných vozů tohoto slavného vlaku firma Hornby/Rivarossi.

Foto: Model lůžkového vozu v podobě, jak je výrobcem nabízen dnes. Připojen je původní model v barevné kombinaci modrá - slonová kost, s tmavě šedou střechou.

Snímek: SIMAK STUDIO

Jak jsme stavěli Loskutákov (3. díl)

Jak jsme stavěli Loskutákov (3. díl)

V minulém dílu našeho seriálu jste se dočetli, kterak vznikal kopec s nezbytným tunelem,
na kolejiště samostatně dosazeným. Nyní se již zaměříme na další stavební práce, probíhající přímo na kolejišti, konkrétně na terénní úpravy a stavby komunikací.

Foto: K prověření prostorových možností byl na své budoucí místo zkusmo usazen i rozpracovaný kopec s tunelem. Definitivně byl do kolejiště umístěn až po svém úplném dokončení.

Snímek: Alan Tretera

Dřevařská dráha v 0n30 Tumbleweed Springs

Dřevařská dráha v 0n30 Tumbleweed Springs

Kolejiště s motivem těžby, přepravy a hrubého zpracování dřeva, s parním i motorovým provozem, s možnostmi okružního projíždění kolejových tras, doplněných systémem úvratí - vše
v měřítku 0n30, to je Tumbleweed Springs. Model poskytuje řadu námětů a inspirace snad všem zájemcům o lesní úzkorozchodné dráhy.

Foto: Lokomotiva typu Shay s otevřenou kabinou pomalu a opatrně přesouvá na nové stanoviště obytné vozy z „Campu 1“.

Snímek: CM


Železniční magazín 8/2007
A mnohem více!