Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 9/2007

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníPřepravy pro KIA Slovakia

Přepravy pro KIA Slovakia

Dne 9. 6. 2006 byla oficiálně spuštěna zkušební a počátkem prosince 2006 pak sériová výroba v nové automobilce Kia Motors Slovakia v Žilině. Po závodech TPCA v Kolíně a PSA v Trnavě tak vznikl další významný podnik automobilového průmyslu, jehož činnost by se měla projevit i souvisejícími přepravami na české železnici.

Foto: Na snímku, který naznačuje využití železnice pro automobilový průmysl (a do určité míry i její závislost na něm), je dne 28. 3. 2007 ve stanici Děčín východ zachycena souprava mířící tentokrát do Cuxhavenu. Situace byla zároveň ukázkou nedostatku náležitostí, kvůli níž vlaky odjíždějí se značnými zpožděními.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Železniční nákladní doprava v roce 2006

Železniční nákladní doprava v roce 2006

Železniční nákladní doprava zaznamenává, jak známo, nárůst objemu přeprav, proto nebude na škodu ucelený statistický přehled z ČR. Jde sice o data za rok 2006, pro pochopení širších souvislostí jsou však doplněna i údaji z jiných států.

Foto: I nově vznikající automobilky přinášejí Českým drahám zvýšení objemu přeprav. Kromě žilinské továrny KIA (viz str. 10, 11) a trnavské PSA (Peugeot 207) jde samozřejmě hlavně o závod TPCA v Kolíně. Přinejmenším v roce 2006 však podíl železnice na expedici hotových aut zdaleka nedosáhl plánované míry 65 % (dřívější tiskové zprávy TPCA uváděly až 90 %).

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Kolejové obvody v ČR; díl pátý

Kolejové obvody v ČR; díl pátý

Zabezpečovací zařízení není samoúčelným předmětem, ale jedním z prvků železničního systému, neboť svoji funkci plní v součinnosti s kolejovými vozidly. Pro vytvoření uceleného obrazu kolejových obvodů jsme po otištění prvního dílu požádali autora, zabývajícího se vozidly, o sepsání druhého až čtvrtého dílu, uvádějících tuto problematiku z pohledu vozidel. Po této „vsuvce“ se nyní vracíme k základnímu tématu, k pojednání o funkci zařízení, která dala tomuto seriálu jméno, tedy ke kolejovým obvodům.

Foto: Tento pohled už zřejmě navždy zůstane jen v úrovní počítačových animací... potíže s kompatibilitou moderních hnacích vozidel u nás vedly v listopadu 2006 k odřeknutí provozu vlaků RTExpress (viz ŽM 12/06, str. 2), ohlášeného na JŘ 2007. A přestože firma RAILTRANS stále počítala s pozdějším zahájením provozu, dospěla nakonec k rozhodnutí zcela opustit záměr na provozování železniční dálkové osobní dopravy v ČR.

Snímek: RAILTRANS

Elektropoezd ED4MKM-AERO

Elektropoezd ED4MKM-AERO

Z příměstského elektrického vlaku ED4MKM, který v současné době vyrábí Demichovskij mašinostrojitělnyj zavod (DMZ, součást koncernu Transmašholding), byl odvozen upravený a modernizovaný typ ED4MKM-AERO. Jednotka pouze s oddíly 1. třídy je určena pro rychlou a pohodlnou intermodální přepravu cestujících mezi letišti a centry velkých měst, zejména Moskvy a Sankt Peterburgu.

Foto: Nová jednotka ED4MKM-AERO 001 dne 24. 7. 2007 v areálu výrobního závodu - DMZ.

Snímek: Transmašholding

Pusztaszabolcs - domov pro maìarské FLIRTy

Pusztaszabolcs - domov pro maìarské FLIRTy

V těsné blízkosti stanice Pusztaszabolcs, ležící přibližně 50 km jižně od Budapešti, vyrostla v tomto roce nová servisní základna pro jednotky řady 5341, které jsme podrobně popsali v ŽM 1/07 (str. 23 - 27). Výstavba komplexu v hodnotě 9,6 mil EUR (cca 265 mil. Kč) začala v říjnu 2006 a využití prvních dvou servisních kolejí bylo možné už v březnu t. r. Základna poskytne práci 60 zaměstnancům, jejichž počet se bude zvyšovat s postupnými dodávkami všech 30 jednotek.

Foto: Základna je mimo hlavní halu a levý přístavek plně zatrolejována a napájena systémem 25 kV 50 Hz ze sítě MÁV. Příjezdová kolej do areálu je vedena od severního zhlaví stanice a rozvětvuje se na trojici kolejí vedených přes haly (dvě hlavní halou a jedna přes myčku) a jednu objízdnou kolej na jižní kolejiště základny. To slouží jako odstavné a také pro vjezd do levého (kusého) přístavku.

Snímek: Tomáš Kuchta

PIKO: vlajková loď DB - ICE3

PIKO: vlajková loď DB - ICE3

Firma Piko připravila pro modeláře ve velikosti TT exkluzivní model vysokorychlostní elektrické jednotky ICE3. Příznivci moderní železniční dopravy a zejména mnohé kluby železničních modelářů, u nichž se najde dostatek místa na hlavních tratích, tak mají možnost obohatit provoz na svých kolejištích o další současné vozidlo. Model je prodáván v sérii TT Hobby.

Foto: Solidně jsou zpracována i čela řídicích vozů. Díky bohatému prosklení kabiny je dobře zřetelný interiér, jedno stanoviště je též opatřeno figurkou strojvedoucího.

Snímek: SIMAK STUDIO

744 728-7 v měřítku 1 : 45

744 728-7 v měřítku 1 : 45

Velikost 0 (měřítko 1 : 45) není sice v našich zeměpisných šířkách tak populární jako ty ostatní, nicméně i zde již najdeme řadu špičkových modelů, blízkých našemu srdci. Jedním z těch, kteří si vyzkoušeli stavbu modelů v tomto měřítku, je známý zvolenský modelář Ing. Pavel Füle. Ten se s námi podělil o poznatky ze stavby reklamního modelu motorové lokomotivy 744 728-7 ŽOS Zvolen v barevném schématu společnosti Slovnaft.

Foto: Přestože model vznikal od začátku jako reklamní nepojízdná maketa, zašel autor při jeho tvorbě i do nejmenších detailů, jež v tomto měřítku opomíjejí i někteří renomovaní výrobci. Věrnost s originálem je tak maximální.

Snímek: SIMAK STUDIO

Německá „karkulka“ V80 - model Arnold ve velikosti N

Německá „karkulka“ V80 - model Arnold ve velikosti N

Po dlouholetých odkladech a problémech výrobce se teprve na základě sloučení několika evropských firem (včetně značky Arnold) pod společnost Hornby podařilo uvést na trh zajímavý, nově zkonstruovaný model německé lokomotivy řady V80 v měřítku 1 : 160. Stroj, určený pro univerzální službu na místních tratích, je vhodný pro každé kolejiště a svou kapotovou koncepcí s vyvýšeným stanovištěm strojvedoucího mírně připomíná naši „karkulku“.

Foto: Pečlivě zpracovaný model si v ničem nezadá s obdobnými modely ve velikosti H0. Zdá se, že modely značky Arnold se opět důstojně zařadí do světa modelové velikosti N, velikosti, jíž byl Arnold před lety zakladatelem.

Snímek: EK a MIBA


Železniční magazín 9/2007
A mnohem více!