Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 11/2008

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníČeská železnice na prahu nové epochy

Česká železnice na prahu nové epochy

Jak bylo již předesláno v ŽM 10/08 (str. 4), byl ve druhé polovině října zahájen zácvik strojvedoucích DKV Praha na lokomotivy řady 1216 ÖBB před jejich pravidelným, značně frekventovaným provozem na EC/IC vlacích do/z Prahy.

Foto: Lokomotiva 1216 235 dne 5. 11. 2008 v čele Ex 572 „Punkva“ Brno - Praha-Holešovice při průjezdu zastávkou Praha-Klánovice. Tento podzimní snímek nastiňuje dosah změny, která prakticky už nastala, neboť jedna z nejmodernějších evropských lokomotiv je zde s pravidelným vlakem zachycena v jednom z mnoha míst, na nichž jsme doposud vídávali vlastní silou jezdit jen elektrické lokomotivy (ex)československé produkce. Neopominutelným faktem také je, že se jedná o úsek, který ještě neprošel modernizací či optimalizací, jako tomu bylo u většiny délky našich koridorů.

Snímek: Bohuslav Kotál

Pohled na nové aktivity ŽOS Zvolen

Pohled na nové aktivity ŽOS Zvolen

Jsou to již dva roky od naší poslední návštěvy v ŽOS Zvolen (viz ŽM 11/08, str. 20 - 21). Od té doby došlo ve firmě k nemalým změnám, jež budou také obsahem této reportáže, v níž se tradičně zaměříme na současnou produkci dílen, nově rozrostlou o opravy elektrických lokomotiv, což je u dosavadního největšího opravce motorových lokomotiv a vozů na Slovensku překvapivé doplnění aktivit.

Foto: Elektrické lokomotivy v ŽOS Zvolen? Ano. Taková je nová obchodní politika zdejších dílen. Na snímku z hlavní haly jsou v různém stádiu oprav zachyceny zleva 140.058, 045 a 067, které jsou momentálně v majetku ŽOS Zvolen.

Snímek: Tomáš Kuchta

Rychlá železniční osobní doprava,, díl 10., vozidla pošesté

Rychlá železniční osobní doprava,, díl 10., vozidla pošesté

Na železnici snad na celém světě a snad ve všech dobách vznikla zvláštní diferenciace: lokomotivy se staly středem pozornosti, zatímco vozy zůstaly daleko v jejich stínu.

Foto: Na snímku vůz řady WLABmz ČD, jejíž mezinárodní nasazení je čím dál rozmanitější (viz ŽM 10/08, str. 6). Záběr z Prahy-Podbaby představuje vůz 61 54 72-91 012 „Telč“ na spoji EN 353 „Johannes Kepler“ (jde o podobu, v jaké jezdil do JŘ 2007, tj. Wiesbaden - Praha, kde celá část v popředí i s vozy CNL byl kurz z Mnichova).

Snímek: ČD

InnoTrans 2008

InnoTrans 2008

Ve dnech 23. až 26. 9. 2008, od úterý do pátku, se konal již proslulý veletrh InnoTrans, na němž se letos prezentovalo 1 912 vystavovatelů ze 41 zemí, kteří zde představili své nejnovější výrobky a projekty. Celková výstavní plocha činila ohromujících 150 000 m2, zahrnujících jak vnitřní plochy hal, tak vnější výstavní plochu s přilehlými kolejemi.

Foto: Tento letecký snímek poskytuje jasnou představu o rozložitosti berlínského výstaviště. V popředí venkovní výstavní plocha, na níž v roce 2006 bylo 1 900 m kolejí a letos byla rozšířena na úkor parkoviště vpravo, aby mohla pojmout hned 3 500 m kolejí. V horní polovině snímku je pak zachycen ohromný komplex výstavních hal.

Snímek: Matthias Winkler

Motorové vozy ALSTOM CORADIA A-TER

Motorové vozy ALSTOM CORADIA A-TER

Obměna trakčních vozidel na regionálních tratích, charakterizovaná příchodem mnoha typů nově zkonstruovaných nízkopodlažních jednotek či vozů, probíhá již řadu let téměř ve všech evropských zemích. V souvislosti s tím uvedly firmy Jouef a Rivarossi, patřící do skupiny Hornby, do prodejen modelové železnice atraktivní novinku v podobě moderního motorového vozu řady 641 DB (i jeho „sourozence“ ve verzi SNCF a CFL) v měřítku 1 : 87. Podívejme se krátce na historii vzniku a nynější provoz těchto vozidel, ale zejména na řešení modelu, jeho jízdní vlastnosti, výbavu a využití na kolejišti.

Foto: V tomto stavu vyjmete model po zakoupení z jeho obalu. Vpodstatě je nutné pouze dosadit některé detaily, jako například krycí plenty podvozků francouzské verze. Za povšimnutí stojí podrobné zpracování masek podvozků, včetně nejsubtilnějších součástí. Při průjezdu oblouky o malém poloměru se však plenty dostávají s podvozky do kolize.

Snímek: EK a EJ

Domácí kolejiště Ing. Radka Strnada ve velikosti TT

Domácí kolejiště Ing. Radka Strnada ve velikosti TT

Kolejiště TT, jehož autorem je Ing. Radek Strnad, vznikalo ještě jako analogové od začátku devadesátých let. V průběhu let bylo postupně upravováno, částečně i digitalizováno a vylepšováno až do své dnešní podoby. Cílem bylo vytvořit kolejiště s důrazem na převahu pfiírody, kdy železniční trať je její součástí, a zároveň vytvořit prostor pro zajímavý provoz s určitými pravidly a logikou. Více už ale o svém díle sám autor.

Foto: Hned za nádražím se zvedají mohutné skalní masivy, charakterizující zdejší krajinu. Krátká vlečka vede od nádraží do lomu. Na ní nejčastěji spatříme lokomotivu T 334.0, manipulující s vozy řady Vtr od firmy Loco.

Snímek: Ing. Radim Strnad


Železniční magazín 11/2008
A mnohem více!