Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 12/2008

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníInnoTrans 2008, část 2

InnoTrans 2008, část 2

Foto: Firma Bombardier využila InnoTrans k první veřejné prezentaci nové typové řady Talent 2, kterou pro nabitost veletržního programu uskutečnila ještě před jeho samotným zahájením, a to v 8.45 h dne 23. 9.

Snímek: Tomáš Kuchta

Výběrová řízení na vozidla pro ZSSK

Výběrová řízení na vozidla pro ZSSK

Po mnoha dlouhých letech stagnace vozového parku slovenského národního dopravce ŽSR, resp. ZSSK (nákup jednotek typu GTW 2/6 či modernizace osobních vozů, resp. nákup několika nových byl co do velikosti parku nedostatečný), se nyní zdá, že by se situace mohla o něco zlepšit. Letos totiž bylo učiněno hned několik kroků směřujících nejen k modernizaci stávajících vozidel, ale - konečně - i k nákupu nových.

Foto: Dne 4. 12. 2008 byl v ŽOS Vrútky zástupcům ZSSK slavnostně předán první vůz nové řady Ampeer, tedy stejného typu, který je předmětem i nového kontraktu zmiňovaného v textu. Vůz je konstrukčně příbuzný s vozem 2. třídy řady Bmpeer (viz ŽM 7/08, str. 30 - 32), je tedy klimatizovaný, má stejnou délku přes nárazníky 26,4 m a opět podvozky firmy Siemens (v max. 200 km/h). Spodní snímek přináší pohled do interiéru; instalována jsou sedadla firmy Borcad.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Elektrické jednotky řady 575 pro LG

Elektrické jednotky řady 575 pro LG

Jak jsme uvedli v ŽM 1/07 (str. 5), získala dne 15. 12. 2006 tehdy ještě ČKD Vagonka od Lietuvos Geležilenkai kontrakt na dodávku dvou třívozových elektrických dvoupodlažních jednotek o rozchodu 1 520 mm, odvozených od řady 471 ČD. Jednotce bylo přiřazeno označení 575, vycházející z našich zvyklostí a akceptované odběratelem. Určena je pro vnitrostátní meziměstskou přepravu cestujících, primárně na trati Vilnius - Kaunas (104 km) a Vilnius - Trakai (28 km).

Foto: 575.001 na malém okruhu zkušební základny VUZ dne 8. 8. 2008.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Smůla letos provází provoz ICE

Smůla letos provází provoz ICE

S odstupem několika měsíců došlo na síti DB ke dvěma vážným nehodám, které jen šťastnou náhodou neskončily podobně tragicky jako nehoda vlaku ICE u Eschede dne 3. 6. 1998.

Foto: Pohled na místo nehody v tunelu Landrücken dne 27. 4. 2008 na zadní vůz 401 511. Pozornosti neunikne velké množství prachu usazeného na vozech i na kolejích, částečně viditelné jsou vlevo v pozadí další vykolejené vozy. Čelní vůz 401 011 skončil se značnými poškozeními skříně způsobenými střetem se stádem ovcí a se stěnou tunelu.

Snímek: DB

Modely aut pro železnici TT

Modely aut pro železnici TT

Na stránkách ŽM jsme vás již několikráte informovali o modelech automobilů a zemědělské techniky, které lze díky jejich rozměrům použít pro modelovou železnici velikosti TT. Dnes vám pfiedstavíme další z modelů, které se sv˘m poměrem zmenšení k tomuto účelu více či méně hodí.

Foto: Všechny modely jsou z větší části kovové a poměrně velmi dobfie pro-pracované. Velmi atraktivní jsou na nich chromové doplňky, umocňující jejich „americkou vizáž“.

Snímek: SIMAK Studio

Vozy Silberling od firem Kuehn a Tillig

Vozy Silberling od firem Kuehn a Tillig

Jako se to v minulosti stalo již několikrát, hned dva výrobci současně uvádějí na trh své modely téhož vozidla. Tentokrát ve velikosti TT připravili Tillig a jeho mladší, ale velmi snaživý konkurent, Kuehn ve stejné době nové modely německých osobních vozů pro regionální dopravu, známých pod názvem Silberling. Modelu kterého výrobce tedy dát přednost?

Foto: Model Tillig v dřívějším atraktivním barevném provedení regionálních vlaků.

Snímek: ME

Zimní motiv do vitríny

Zimní motiv do vitríny

Kolejiště, které vám dnes chceme představit, se poněkud vymyká zažitým pfiedstavám o domácích vlakodromech. A to jak svými rozměry 78 x 33 cm, tak zvoleným ročním obdobím i neobyčejným citem pro detail. Se zkušenostmi z jeho stavby se s námi společně podělí jeho autor Ing. František Navrátil z Přerova.

Foto: Celkový pohled na minikolejiště je důkazem toho, že i na malém prostoru se dají dělat velké věci. Vyžaduje to ovšem jisté zkušenosti, dovednosti a zejména cit pro detail a estetično.

Snímek: Ing. František Navrátil


Železniční magazín 12/2008
A mnohem více!