Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 4/2008

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníArchitektonické řešení stavby Modernizace západní části Praha hlavní nádraží

Architektonické řešení stavby Modernizace západní části Praha hlavní nádraží

Vzhledem k rychle postupujícím pracem na modernizaci pražského hlavního nádraží bude jistě zajímavé pohlédnout s lehkým předstihem do budoucnosti a zjistit už dnes, jak bude celý objekt po dokončení vypadat.

Foto: Zákres nových přístřešků do fotografie stávajícího stavu; pohled od Vinohrad.

Snímek: Petr Bednář

Měřicí souprava kolejí EM-SAT 120S

Měřicí souprava kolejí EM-SAT 120S

Údržba železničních tratí je jedním ze základních úkolů všech železničních správ. Její význam vysoce vzrostl zejména v souvislosti se zaváděním vysokých traťových rychlostí a se zvyšujícími se nároky na bezpečnost a komfort dopravy.

Foto: Měřicí vůz je samohybné vozidlo se dvěma dvounápravovými podvozky, z toho jeden hnací. Je osazeno dieselovým motorem o vý-konu 370 kW a dosahuje rychlosti 120 km/hod. Jeho vybavení vyhovuje požadovaným standardům - přehledný ovládací pult, pohodlná kabina obsluhy, klimatizace apod.

Snímek: INFRAM, a. s.

Rychlá železniční osobní doprava, díl třetí: sklony

Rychlá železniční osobní doprava, díl třetí: sklony

Žijeme stále rychleji; nedbáme rad duchovních, filosofů ani lékařů a stále někam spěcháme. Hospodaření s časem se stalo součástí moderního životního stylu.

Foto: Výstavba vysokorychlostních tratí je výsadou jen hospodářsky nejvyspělejších zemí světa. Přesto (nebo právě proto) jsou mnohé nové VRT trasovány s promyšlenou úsporností. Při dodržování zásady stálé hodnoty plné traťové rychlosti jsou hledány a využívány možnosti, jak investiční náročnost díla snížit. Jde především o minimalizaci poloměrů traťových oblouků použitím mezních hodnot stavebního i chybějícího převýšení a o použití podélných sklonů v hodnotách na železnici téměř nevídaných. Zřetelně to dokazuje například trať Köln - Frankfurt/M, na níž se prohánějí jednotky ICE3 rychlostí 300 km/h. Ta je typická svými oblouky o poloměru jen 3 350 m a rampami se sklony 40 promile, stoupajícími směrem k tunelům na vrcholech a klesajícími k mostům na dnech údolí - v obou případech s cílem tyto umělé stavby zkrátit na minimum, a tím i zlevnit. Na snímku je most Hallerbachtalbrücke.

Snímek: DB

Posezenie DMZ

Posezenie DMZ

Přibližně 90 km východně od Moskvy, na hlavní trati do Nižného Novgorodu, leží v nádherné přírodní oblasti město Orechovo-Zujevo. V jeho blízkosti najdeme vesničku Děmichovo, která je domovem Děmichovského strojírenského závodu (DMZ) - největšího ruského výrobce stejnosměrných a střídavých elektrických jednotek pro příměstskou a regionální dopravu. Více jak 80 % v Rusku jezdících elektrických jednotek pochází právě z DMZ, který je i největším výrobcem těchto vozidel v evropských měřítkách.

Foto: Pohled ze střechy jedné z hal na expediční koleje, kde hotové vozy čekají k zařazení do kompletních jednotek. Snímek naznačuje množství i různorodost produkce DMZ.

Snímek: TMH

Blue Tiger od firmy Mehano, poprvé jako model ve velikosti TT

Blue Tiger od firmy Mehano, poprvé jako model ve velikosti TT

Od firmy Mehano přichází v současné době na trh populární Blue Tiger, poprvé ve velikosti TT. Jak je u Mehana obvyklé, je možné si vybrat mezi verzí klasickou anebo digitální (i se zvukovým dekodérem). Výrobce již avizoval i další modely v měřítku 1 : 120, jako například Class 66 nebo řady G 2000.

Foto: Modely těchto výkonných motorových lokomotiv v provozu nejlépe vyniknou na moderních kolejištích zaměřených na nákladní dopravu. V našem případě jsme se však pro pořízení snímku spokojili s příhodně sestaveným dioramatem.

Snímek: SIMAK studio

Kingman Canyon Kolejiště N s DCC řízením

Kingman Canyon Kolejiště N s DCC řízením

V každé zemi, kde existuje železniční modelářství, se najde skupina lidí fascinovaných tratěmi a přírodou amerického Západu. Nejinak je tomu i ve Spojeném království - kolejiště, které vám chceme dnes představit, postavil anglický autor. Rozměrný model, zpracovaný v měřítku 1 : 160, zobrazuje typickou krajinu oblasti Arizony a Colorada, kde nenarazíme jen na jedovaté hady, ale i na vinoucí se dlouhé vlakové soupravy.

Foto: Vlak vedený čtyřmi lokomotivami SD70 společnosti BNSF právě vjíždí do stanice.

Snímek: CM


Železniční magazín 4/2008
A mnohem více!