Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 5/2008

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníProměny Jablunkovského průsmyku

Proměny Jablunkovského průsmyku

Dne 26. 10. 2007 byla v rámci koridorových staveb zahájena „Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice n. Olší“, a to v 19,3 km dlouhém úseku od státní hranice se Slovenskem (kilometr 286,5) po žst. Bystřice nad Olší (km 305,8).

Foto: Dne 3. 11. 2007 začala na cca 24 měsíců nepřetržitá výluka části 2. traťové koleje v úseku od odbočky „Šance“ po žst. Mosty u Jablunkova, jak jej představuje hlavní snímek. Předmětem prací je přestrojení jednokolejného tunelu Jablunkovský 2 na ražený dvoukolejný tunel délky 612 m (km 288,7 - 289,3), jehož východní portál je patrný za torzem původního portálu tubusu č. 2, který bude snesen v závěru stavby. Opuštěný tubus č. 1 bude v roce 2011 zasypán, nově ovšem pouze způli, neboť na základě požadavků HZS Moravskoslezského kraje bude využit jako úniková cesta z nového tunelu. Ta bude v délce 276 m vedena od vjezdového portálu opuštěným tubusem č. 1 do zhruba jeho poloviny a pak 18m štolou do nového dvoukolejného tunelu. Jeho kompletní dokončení včetně zprovoznění obou traťových kolejí je naplánováno na listopad 2010.

Snímek: Tomáš Kuchta

Průjezd uzlem Kolín

Průjezd uzlem Kolín

S příchodem jarního počasí pokročila do další etapy rekonstrukce průjezdu stanicí Kolín, a to pracemi v sudé staniční skupině.

Foto: Pohled na pražské zhlaví stanice Kolín během výluky sudé kolejové skupiny. Pro běžný provoz ve směru od Prahy jsou k dispozici pouze 1. (vlevo) a 3. SK (uprostřed). Průjezdné koleje nebudou po rekonstrukci vedle sebe, v lichém směru jí bude 101. SK, v místě dnešní 3. SK, v sudém 102. SK, v místě dnešní 2. SK.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Rychlá železniční osobní doprava, díl čtvrtý: tunely

Rychlá železniční osobní doprava, díl čtvrtý: tunely

Jednou ze základních předností železniční dopravy je její vysoká bezpečnost. Ta nevznikla sama sebou, ale je již třetí století pečlivě a systematicky vytvářena.

Foto: Tlakové vlny provázející jízdu vlaku ovlivňují tvary tunelů na vysokorychlostních tratích. Trychtýřovitý tvar portálu snižuje akustický třesk při vjezdu vlaku do tunelu, prostorný příčný průřez brání přílišnému zvyšování amplitudy tlakové vlny. Těmito znaky se tunely na VRT na první pohled odlišují od tradičních tunelů na konvenčních železnicích.

Snímek: DB

Redesign ICE1 se blíží ke svému závěru

Redesign ICE1 se blíží ke svému závěru

Téměř trojnásobek vzdálenosti Země od Slunce - kolem 400 miliónů kilometrů - najely jednotky ICE1 od svého uvedení do provozu v roce 1991. Po 15 letech začala Deutsche Bahn uskutečňovat jejich celkovou modernizaci (označovanou také pojmem redesign), která umožní dalších 10 až 15 let bezproblémového provozu.

Foto: Pohled do hlavní haly norimberských opraven dne 15. 3. 2007 na vozy jednotek 401 008 „Lichtenfels“ (vpravo), která byla jako 32. podrobena modernizaci, a 401 066 (vlevo), v pořadí 33.

Snímek: Bohuslav Kotál

Model parní lokomotivy ve velikosti H0

Model parní lokomotivy ve velikosti H0

V letech 1914 - 1916 postavila lokomotivka Baldwin pro dráhu Erie ve státě New York tři „malletky“ s uspořádáním náprav 2-8-8-8-2, neboli (1’D)D(D1’). Obrovské stroje sloužily v těžké nákladní dopravě, zejména v postrkové službě, kde každý z nich nahradil trojici klasických lokomotiv. Kovový model tohoto impozantního vozidla v měřítku 1 : 87 a se zvukovým dekodérem vyrobila firma MTH ElectricTrains.

Foto: Stroje Triplex byly v mnoha ohledech velmi výjimečné: jednou z nejvýraznějších odlišností od konvenčních parních lokomotiv bylo čtyřspřeží hnacích kol pod tendrem.

Snímek: SIMAK STUDIO

Rychlíkové vozy „Rheingold“ a Trans Europ Express ve velikosti H0

Rychlíkové vozy „Rheingold“ a Trans Europ Express ve velikosti H0

V minulém roce jsme si připomněli 50. výročí vlaků TEE.
K tomuto jubileu připravilo mnoho výrobců celou řadu
nejrůznějších modelů mapujících vývoj moderní rychlíkové dopravy na území západní Evropy. Pozadu pochopitelně nezůstala ani firma Modelleisenbahn (Roco). Mimo jiné
přichystala zajímavou sérii rychlíkových vozů DB nasazovaných na soupravy vlaků sítě Trans Europ Express.

Foto: Interiér restauračního vozu TEE je znázorněn velmi pečlivě a do všech detailů. Nechybí barevně odlišená sedadla, ubrusy a lampičky na stolech.

Snímek: SIMAK studio

LISSY

LISSY

Před časem firma Uhlenbrock uvedla na trh svůj systém LISSY pro automatizaci provozu na kolejišti. LISSY je zkratkou německého názvu Lokindividuelle Steuerungssystem, což v překladu znamená „systém individuálního řízení lokomotiv“.

Foto: Novější verze přijímače LISSY se dvěma senzory.

Snímek: Uhlenbrock


Železniční magazín 5/2008
A mnohem více!