Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 6/2008

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníNové spojení a Praha hlavní nádraží

Nové spojení a Praha hlavní nádraží

Přestože jde o dvě různé stavby, budeme v tomto článku sledovat modernizaci západní části hlavního nádraží a výstavbu Nového spojení společně. Koneckonců severní zhlaví hlavního nádraží již vstoupilo na estakádu Masarykovo, čímž došlo k faktickému provázání těchto celků.

Foto: Snímek pořízený z tramvajové estakády zachycuje stav kolejí č. 201 (s projíždějící jednotkou 471) a 202, spojujících Libeň s Masarykovým nádražím. Vnitřní koleje, jež spojí Libeň s hlavním nádražím, nesou čísla 601 a 602. Vlak na pozadí jede po původní Vítkovské spojce.

Snímek: Bohuslav Kotál

BiBi - dvouzdrojové a dvousystémové AGC

BiBi - dvouzdrojové a dvousystémové AGC

Koncept jednotek AGC (Autorail a Grande Capacité) společnosti Bombardier se vyznačuje vysokým stupněm modularity a díky různým provedením a kombinacím elektrických, dieselových i dvouzdrojových jednotek s odlišnou délkou, konfigurací interiéru a výkonovou charakteristikou tak vzniklo již přes 80 různých variant. Nejnovějším přírůstkem do vozového parku SNCF je AGC BiBi. Nejde sice o první dvouzdrojové provedení, ale toto je navíc schopno provozu na dvou napájecích soustavách, 1,5 kV a 25 kV.

Foto: Dvojice jednotek 82501/2 a 82503/4 poblíž stanice Montgazon/Villepatour na spoji Paris Est - Culmont-Chalindrey dne 16. 12. 2007.

Snímek: Christophe Masse

Restaurační vozy řady WRRmeer pro ZSSK

Restaurační vozy řady WRRmeer pro ZSSK

Na základě kontraktu za-daného ZSSK na dodávku sedmi restauračních vozů řady WRRmeer a dvou společenských řady SRm dochází v ŽOS Vrútky od září 2006 k rekonstrukcím původních lehátkových vozů BRcm (viz ŽM 12/07, str. 20 - 21).

Foto: Druhý rekonstruovaný vůz - WRRmeer 012 - během veletrhu Czech Raildays 2008, společně s vozem řady Bmpeer.

Snímek: Tomáš Kuchta

Rychlá železniční osobní doprava, díl pátý: vozidla poprvé

Rychlá železniční osobní doprava, díl pátý: vozidla poprvé

Prvořadou podmínkou pro vysokorychlostní železniční dopravu jsou tratě, které jsou zároveň největší a nejtrvanlivější investicí při zřizování vysokorychlostního systému. Navzdory tomu se symbolem rychlé železniční dopravy stala vozidla. Snad proto, že je s nimi veřejnost v těsnějším kontaktu než s tratěmi.

Foto: Řídicí vozy jsou užitečným prostředkem ke zkrácení obratových časů v koncových či úvraťových stanicích, resp. na hlavových nádražích. Rychlíky sunuté rychlostí 200 km/h se staly realitou. Řídicí vůz však má význam nejen, je-li sunut v čele vlaku a strojvedoucí jej využívá k řízení vlaku. Pozitivně se uplatňuje i v opačném případě, neboť protáhlý tvar čela řídicího vozu snižuje sací efekt konce vlaku, což zlepšuje jeho aerodynamiku. Snímek vlaku IC sunutého lokomotivou řady 101 DB pochází z viaduktu u obce Zellingen na VRT Fulda - Würzburg.

Snímek: DB

Model elektrické lokomotivy  řady EU 43 (E.412) společnosti RTC ve velikosti H0

Model elektrické lokomotivy řady EU 43 (E.412) společnosti RTC ve velikosti H0

Stejně rychle, jak se dostávají moderní železniční vozidla na tratě západní Evropy, dodávají obdobné stroje i výrobci železničních modelů. Nabídka je proto pestrá. Po modelech lokomotiv německých a rakouských železnic se na trhu začínají objevovat i poněkud exotičtější stroje.

Foto: Model vyniká, podobně jako jeho předloha, elegantními tvary, atraktivním nátěrem i velkou spolehlivostí. Přičteme-li k tomu i příznivou pořizovací cenu modelu, je to již dost důvodů pro jeho pořízení.

Snímek: SIMAK STUDIO

ÖBB řada 1012 od firmy Trix

ÖBB řada 1012 od firmy Trix

V rámci nové politiky, kterou firma Märklin/Trix zavedla po svém převzetí novým vlastníkem, britskou investiční společností Kingsbridge Capital, začala být v jejích konstrukčních kancelářích připravována řada nových modelů, pro něž platily nově nastavené kvalitativní parametry. Jedním z těchto nových modelů se zvýšeným výkonem a lepšími jízdními vlastnostmi je model designérsky zdařilé rakouské lokomotivy řady 1012 ve velikosti H0.

Foto: Lokomotiva ÖBB řady 1012 je prvním modelem ve velikosti H0, který firma Märklin/Trix nově postavila po svém „restartu“.

Snímek: EK

Domácí kolejiště ve velikosti TT - velké nejen svými rozměry

Domácí kolejiště ve velikosti TT - velké nejen svými rozměry

Již před lety jsme vám na stránkách tohoto magazínu představili pozoruhodné kolejiště TT z dílny otce a synů Kamišových z Prahy. Podobně jako jejich „americké“ kolejiště ve velikosti N, doznalo i toto po letech několika změn.

Foto: Kolejišti dominuje rozsáhlé nádraží Kostelec, které je z velké části zatrolejováno. Staniční koleje jsou dostatečně dlouhé a pojmou i dlouhé soupravy rychlíků a nákladních vlaků. Modelovost kazí snad pouze původní plechové kolejivo s nevzhlednými výhybkami a přestavníky.

Snímek: autorský kolektiv


Železniční magazín 6/2008
A mnohem více!