Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 7/2008

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníLokomotiva budoucí řady 380 ČD zahajuje jízdní zkoušky

Lokomotiva budoucí řady 380 ČD zahajuje jízdní zkoušky

Dne 24. 7. 2008 přišel onen slavnostní, dlouho očekávaný okamžik, kdy ŠKODA veřejnosti oficiálně představila lokomotivu továrního označení 109 E. Stalo se tak formou prezentace sdělovacím prostředkům v prostoru závodu ŠKODA TRANSPORTATION na zdejší zkušební koleji, po níž vlastní silou přijel k novinářům - a pak vykonal i několik dalších jízd - stroj 380.002 pro ČD.

Foto: Krátce po 11. hodině, po několika stručných proslovech dostali přítomní zástupci médií možnost se blíže seznámit s prvním zástupcem řady 380 ČD. Ve zdejších prostorách, jež do konce 80. let minulého století každoročně hostily stovky různých elektrických lokomotiv, se tak nyní po asi 20 letech (od prototypu 85 E0) objevila zcela nová generace lokomotivy se znakem okřídleného šípu.

Snímek: Tomáš Kuchta

Czech Raildays 2008

Czech Raildays 2008

Ve dnech 17. - 19. 7. 2008 Ostrava opět hostila veletrh Czech Raildays, tentokrát již jeho 9. ročník. Počet prezentovan˘ch firem se v letošním roce vy-šplhal na 144, vystavované v˘robky a vo-zidla si pfiijelo prohléd-nout téměř 5 700 návštěvníků odborné
i laické vefiejnosti. S vel-k˘m ohlasem se setkaly i tfii odborné se-mináfie.

Foto: Vystavená jednotka RegioNova byla 814.050, tedy jubilejní padesátá z dvoudílné verze. Na záběru z ptačí perspektivy lze v pozadí vpravo rozpoznat i letošní novinku - montovanou halu, která byla postavena v reakci na vysoké počty vystavovatelů.

Snímek: Tomáš Kuchta

Nové vozy z produkce ŽOS Vrútky

Nové vozy z produkce ŽOS Vrútky

Prostory vrúteckých dílen už od počátku své historie hostí vozidla prošlá různým stádiem oprav; nově se k nim však řadí také vozidla zcela nová. Od roku 2000 to byly elektrické a motorové jednotky typu GTW 2/6 řad 425.95 a 840 ZSSK (druhá jmenovaná v roce 2003), jež ŽOS Vrútky dodávaly (v konsorciu s firmami Stadler a ADtranz, resp. Bombardier) na koleje našich východních sousedů. V roce 2006 se v podniku začaly fyzicky rodit další novostavby, tentokrát řídicí a vložené vozy pro rakouské úzkorozchodné dráhy (viz ŽM 12/07, str. 20), a o rok později opustil novou montážní linku první klimatizovaný osobní vůz kategorie IC řady Bmpeer pro ZSSK.

Foto: Vůz Bmpeer 61 56 20-70 201-4 na nádvoří ŽOS Vrútky dne 26. 9. 2007.

Snímek: ŽOS Vrútky

Rychlá železniční osobní doprava, díl 6: vozidla podruhé

Rychlá železniční osobní doprava, díl 6: vozidla podruhé

Tempo investic do infrastruktury železnic se zvyšuje: v roce 2008 bude v České republice do obnovy železnic investováno 27 miliard Kč. Každý týden vzniká na železnici dílo v hodnotě půl miliardy korun.

Foto: Snímek představuje neutěšeně působící zbytky hnacího vozu z průkopnického turbínového vlaku TGV 001. Pořízen byl dne 18. 5. 1998 v dílnách E.I.M.M. v Bischheimu poblíž Strasbourgu (vpravo stojí vyřazený vložený vůz TGV PSE).

Snímek: Tomáš Kuchta

Místní doprava na ostrově Fa

Místní doprava na ostrově Fa

Scénický výřez imaginárního ostrova Fa, po kterém vedou koleje v bezprostřední blízkosti přístavních mol, postavil v modelu velikosti 0e francouzský modelář Alain Duchesne. Inspiroval se přitom částečně drahou, kterou jako parní tramvaj postavili koncem 19. století v přístavním městě Royan. Zajímavé kolejiště dýchne na každého pozorovatele atmosférou odpočinku při letní dovolené u moře, přičemž demonstruje zejména dnešní technologické možnosti a postupy používané v měřítku 1 : 45.

Foto: Kdo by odmítl bydlení ve vlastní luxusní vile s výhledem na moře? A navíc - na stanici úzkorozchodné dráhy!

Snímek: CM

Motorová souprava řady 814-914 ŽD jako malosériový model ve velikosti H0

Motorová souprava řady 814-914 ŽD jako malosériový model ve velikosti H0

Železnice Desná se stala prvním soukromým železničním dopravcem, který disponuje vlakovou soupravou řady 814-914, známou pod názvem RegioNova. Souprava Desná vznikla stejně jako RegioNovy, které dodává šumperská společnost Pars nova Českým drahám, přestavbou starých kolejových vozidel řad 810 a 010. Od RegioNovy se liší pouze několika drobnostmi. Vzhledem k tomu, že název RegioNova je obchodní značkou, kterou používají společně ČD a výrobce těchto vozidel, nová souprava po dohodě s vlastníkem Železnice Desná byla tedy pojmenována Desná.

Foto: Na první pohled působí souprava motorového vlaku v barvách ŽD příjemným dojmem.

Snímek: SIMAK STUDIO


Železniční magazín 7/2008
A mnohem více!