Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 10/2009

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníOd koněspřežné dráhy k tranzitnímu koridoru aneb hledání možností pro lepší zhodnocení investic d

Od koněspřežné dráhy k tranzitnímu koridoru aneb hledání možností pro lepší zhodnocení investic d

Dne 4. 6. 2009 oznámila tisková zpráva společností SŽDC a Skanska DS, že „... významná železniční stavba pod názvem Optimalizace trati Horní Dvořiště - České Budějovice je dokončena. Hotový je tak další úsek IV. tranzitního železničního koridoru.“ Je však v případě této trati opravdu na místě používání výrazu koridor?

Foto: Na snímku stroj 230.098 ČD Cargo s automobily TPCA na vlaku Nex 48157 Kolín - Alessandria vjíždí dne 3. 9. 2008 do Horního Dvořiště.

Snímek: Jiří Škalda ml.

Rychlá železniční osobní doprava, díl 17.: ETCS poprvé

Rychlá železniční osobní doprava, díl 17.: ETCS poprvé

Nesení a vedení vozidel ocelovými kolejnicemi je základem vysoké efektivnosti a energetické úspornosti železniční dopravy. Vlakem lze přepravit značné množství osob či zboží, a to při nevelké spotřebě elektrické energie nebo nafty. Avšak týž základní princip, tedy jízda v koleji tvořené ocelovými kolejnicemi, také způsobuje, že se železniční vozidla sobě nemohou jednoduše vyhnout či se předjet a že k zastavení potřebují velmi dlouhou zábrzdnou dráhu.

Foto: Prezentační jízdu z Prahy do Kolína a zpět, v jejímž průběhu též odezněly odborné přednášky a komentář k jízdě s činností ETCS, uspořádala dne 27. 10. 2009 společnost Siemens (výrobce i vlastník vozidla a dodavatel mobilní části zabezpečovače ETCS, kterým je vozidlo vybaveno) ve spolupráci s firmou Ansaldo (vedoucí konsorcia dodavatelů traťové části ETCS pro úsek Kolín - Poříčany), se SŽDC (správce infrastruktury a investor pilotního projektu) a s ČD (dopravce zvláštního vlaku a partner pilotního projektu).

Snímek: Bohuslav Kotál

Motorové jednotky ATR220

Motorové jednotky ATR220

Dne 12. 6. 2006 byl mezi dopravcem Ferrovie del Sud Est (FSE) z jihoitalského Bari a firmou PESA Bydgoszcz podepsán kontrakt v hodnotě 45 mil. EUR na 13 třívozových motorových jednotek s dodávkami v období od poloviny roku 2007 do léta 2009. Později - 26. 2. 2007 - ještě byla podepsána opce na dalších 10 ks s termínem dodávek od července 2009, tedy v návaznosti na vozidla z první části kontraktu.

Foto: Setkání generací a designu vozidel FSE ve stanici Bari Centro před odjezdem jednotky ATR220-001 na prezentační jízdu dne 15. 7. 2008.

Snímek: PESA

Článkový patrový vlak řady DGBgqe DR Model od firmy PIKO

Článkový patrový vlak řady DGBgqe DR Model od firmy PIKO

V modelové velikosti H0 se dostává do prodeje z mnoha hledisek výjimečná novinka od firmy Piko: 1 147 mm dlouhá souprava pětidílného článkového patrového vlaku fiady DGBgqe bývalých východoněmeckých železnic Deutsche Reichsbahn. Model vratné jednotky, zpracovaný v přesném měřítku 1 : 87, je uzpůsoben - stejně jako byly skutečné vlaky tohoto typu - pro tažení i sunutí hnacím vozidlem. Jednotka DGBgqe je univerzální a byla určena pro příměstskou a meziměstskou dopravu na hlavních tratích, stejně jako pro vedení spěšných vlaků a rychlíků.

Foto: V čele jednotky DGBgqe se dobře vyjímá moderní parní lokomotiva DR řady 65.10.

Snímek: MIBA

Chemins de fer du Kaeserberg -  švýcarské kolejiště v H0

Chemins de fer du Kaeserberg - švýcarské kolejiště v H0

Poblíž švýcarského městečka Granges-Paccot (nedaleko Fribourgu) bylo před nedávnou dobou otevřeno centrum železničních modelů s názvem Chemins de fer du Kaeserberg, jež se pyšní přízviskem největšího modelového kolejiště ve Švýcarsku. Moderní stavba, zajímavá nejen tím, co skrývá uvnitř, ale i navenek svým architektonickým řešením a přístupem k ekologii i promyšlenému řešení všech potřebných technologických celků, láká návštěvníky k exkurzi, zábavě, posezení v kinosále i u šálku kávy - zkrátka prožití dne plného příjemné relaxace. Konferenční a projekční místnosti v komplexu se nabízejí i externím firmám k pořádání nejrůznějších akcí.

Foto: Základ kolejiště je vytvořen z hliníkových profilů nesoucích desky pěnového polystyrénu. Krajina je vytvořena rovněž z tvarovaného polystyrénu a modelovací hmoty. Většina prvků vegetace pochází z produkce Woodland Scenics, vodní plochy jsou vytvořeny z produktů Faller a UHU. Mnoho stromů je vyrobeno ručně z foliáže, naaranžované na skutečných větvičkách; doplňují je některé zakoupené od firem Anita Decor a Silhouette.

Snímek: CM


Železniční magazín 10/2009
A mnohem více!