Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 11/2009

Vybrané příspěvky k tomuto vydání„Chceme klid pro práci! Železnici si rozvracet nedáme!“

„Chceme klid pro práci! Železnici si rozvracet nedáme!“

Těm dříve narozeným se při přečtení nadpisu ihned vybaví, co tento paroduje. Pro mladší generaci připojme vysvětlení, že vyřčená hesla - ovšem se slovem republika místo železnice - byla u nás velmi frekventovaná koncem 80. let minulého století. Tehdy, v posledním období socialistického režimu, bývaly v reakci na „protistátní“ názory o konci vlády jedné strany (KSČ) a na požadavky na politickou pluralitu otiskovány v novinách plamenné články s podobnými nadpisy či organizovány demonstrace poctivých pracujících, kteří s takovými transparenty rozhořčeně protestovali proti antisocialistickým živlům. My jsme pro název následující analýzy tato hesla nepoužili náhodou. Současná situace v české železniční osobní dopravě, konkrétně v otázce „plurality“ dopravců neboli ve vytvoření konkurenčního prostředí, výše citovanou dobu svým duchem, bohužel, velmi připomíná, a to jak v dopravě regionální, tak dálkové.

Foto: Dne 26. 10. 2009 vydala Asociace krajů následující tiskovou zprávu: „Významní výrobci kolejových vozidel z České republiky a zahraničí předvedli v pondělí na zkušebním okruhu ve Velimi vlakové soupravy pro regionální dopravu. Na třináctikilometrové zkušební trati se představily nové vlaky z dílny vítkovické Škody Vagonka, německého Siemensu, polské společnosti PESA a švýcarského Stadlera. Akci uspořádal Výzkumný ústav železniční pro Asociaci krajů ČR.“ Na snímku jsou tyto jednotky zachyceny před zahájením prezentačních jízd, zleva ATRIBO ATR220-029 pro FER, CityElefant 471.058 pro ČD, FLIRT 5341 053 pro MÁV a VT 1 Desiro Classic - ETCS Trainguard. Za zmínku stojí, že původně se na akci nepočítalo s účastí novinářů. Nakonec bylo až poslední den v odpoledních hodinách před konáním prezentace rozhodnuto o umožnění účasti zástupcům některých sdělovacích prostředků.

Snímek: Ing. Jaromír Pernička

Jednotky FLIRT řady 5411 pro Alžírsko

Jednotky FLIRT řady 5411 pro Alžírsko

Dne 6. 5. 2006 zvítězila firma Stadler s jednotkami FLIRT ve výběrovém řízení národního dopravce Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) vypsaném dne 5. 7. 2005 na 64 elektrických jednotek, a to včetně zajištění údržby na 10 let od dokončení dodávek. Součástí kontraktu byl i trenažer pro zácvik strojvedoucích. Pro firmu Stadler se tak historicky jednalo o dosud největší zakázku na jeden typ vozidla pro jednoho zákazníka a navíc o první kontrakt z Afriky.

Foto: Jednotky 101 a 115 v koncové stanici El Affroun dne 1. 5. 2009.

Snímek: Michael Wiegleb

Rychlá železniční osobní doprava, díl 18.: ETCS podruhé

Rychlá železniční osobní doprava, díl 18.: ETCS podruhé

Prudký rozvoj elektrotechniky, zejména v oblasti komunikačních technologií, způsobil, že v posledních letech zestárla tradiční železniční sdělovací a zabezpečovací zařízení mnohem rychleji, než bylo dříve obvyklé. Bylo by nelogické, aby cestující využívali v průběhu jízdy vlakem svůj počítač s připojením na internet a přitom aby zabezpečení jízdy vlaku a vytížení železniční dopravní cesty zajišťovala jen kontaktní elektrotechnika.

Foto: Přenosová schopnost eurobalízy je obdivuhodná. Vozidlová balízová anténa je schopna v okamžiku míjení - v rozsahu rychlostí do 500 km/h - předat balíze energii (na kmitočtu 27,095 MHz), tedy vybudit ji, a následně převzít rychlostí 565 kb/s informační telegram v rozsahu až 1 023 bitů (na kmitočtu 4,234 MHz). Vlastní balíza je velmi robustní, její krytí od-povídá IP 67 podle EN 60 529, avšak má výšku pouhých 40 mm a hmotnost jen 3 kg.

Snímek: Siemens

„Brejlovec“ od Hornby/Rivarossi

„Brejlovec“ od Hornby/Rivarossi

Po dlouhá léta (desetiletí) nevěnovali renomovaní zahraniční výrobci našim vozidlům pozornost. Přednost dostávaly modely vozidel německých, rakouských, ale též francouzských, italských a dalších drah. Teprve letos se začalo blýskat na lepší časy, když hned dvě firmy ohlásily přípravu modelu „české“ lokomotivy. Jak Roco, tak Rivarossi si vybraly za svůj vzor „brejlovce“, každá firma naštěstí stroj jiné řady. Doufejme, že výroba těchto modelů přinejmenším splní jejich očekávání.

Foto: Výlisek modelu „brejlovce“ má detailně zpracovány všechny prvky (žaluzie, separátně dosazené ventilátory, háčky na uchycení částí střechy, kovová madla atd.). Vzhledově bezchybný je pojezd: podvozky s naznačenými pryžokovovými sloupky jsou hluboce propracované v přesném měřítku a vyvolávají velmi příznivý dojem. Naznačena jsou i oka zbylá po dřívějším uložení závěsek.

Snímek: SIMAK Studio

Fylde North se digitalizuje Revitalizace 10 let starého kolejiště

Fylde North se digitalizuje Revitalizace 10 let starého kolejiště

Jak obtížně nebo naopak snadno se dá změnit celý provoz z analogového na digitální na hotovém, řadu let úspěšně provozovaném klubovém kolejišti? To se na vlastní kůži rozhodli vyzkoušet na britském kolejišti Shipley Model Railway Society, které je vystavěno ve velikosti 00 (1 : 76) a začátek jeho historie spadá do roku 1999. Co všechno bylo zapotřebí zafiídit a změnit, aby provoz kolejiště přešel na systém DCC, o tom je následující článek.

Foto: V letním období kapacitně posílený spoj z Leedsu je tvořen motorovými vozy řad 153 a 158.

Snímek: RM


Železniční magazín 11/2009
A mnohem více!