Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 2/2009

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníRychlá železniční osobní doprava, díl 12., vozidla poosmé

Rychlá železniční osobní doprava, díl 12., vozidla poosmé

Koncem ledna tohoto roku přinesla řada tiskovin i televizních stanic reportáž z tajemného historického bytu v Německu: jeho majitel jej kdysi opustil a byt zůstal léta uzamčen. Nyní byly dveře bytu otevřeny a uvnitř byly objeveny dávné tiskoviny, kosmetika, oblečení i elektrospotřebiče, láhve od tehdejší limonády, krabičky od sýrů atd. Takové malé muzeum reálií všedního dne.

Foto: V době moderních automobilů a letadel (ale i ostatního zboží) musí také železnice být schopna upoutat člověka svým designem už od prvního pohledu. I tento požadavek ovlivnil podobu rychlovlaku AGV - snímek prototypové jednotky pochází z léta 2008 a byl pořízen během jejích zkoušek na ŽZO.

Snímek: ALSTOM

Pohled do NEWAGu

Pohled do NEWAGu

V Polsku se v železniční dopravě v posledních letech dějí významné pokroky. Mezi ně určitě patří větší aktivity domácích firem dříve orientovaných především na opravy vozidel. Sem lze nepochybně zařadit i firmu NEWAG sídlící ve městě Nowy Sącz na jihu země, v blízkosti hranice se Slovenskem.

Foto: Opravená hala č. 1, v níž se provádějí modernizace a konečná montáž nových vozidel. Vlevo jsou vozy jednotky 14WE-03 (první z SKM Warszawa v novém nátěru), která zde byla přistavena k opravě po 385 000 km (4. poziom), vpravo je další nový vložený vůz pro prototyp 19WE.

Snímek: Tomáš Kuchta

InnoTrans 2008, část 4

InnoTrans 2008, část 4

Další část naší reportáže z veletrhu InnoTrans 2008 je zaměřena na lokomotivy. Ty motorové měly co do počtu novinek, zejména se započtením připravovaných typů, zřetelnou převahu nad elektrickými. Byla to pouhá náhoda, či je tento fakt odrazem skutečnosti, že i do budoucna se mnoho dopravců bude stále orientovat na motorovou trakci, a to i navzdory jízdám pod trolejovým vedením a navzdory dramatickému růstu cen pohonných hmot až do začátku loňského podzimu?

Foto: Firma Vossloh Locomotives byla i tentokrát zastoupena nemalou expozicí lokomotiv (a také velkým stánkem přibližujícím další - infrastrukturní - zaměření tohoto mezinárodního koncernu). Úplnou novinkou byla třínápravová posunovací lokomotiva typu G6 - první zástupce nové rodiny, vzniklé nejen pro pokrytí potřeb určité části výkonového spektra vozidel, ale také pro možnost protinárazové ochrany dle TSI (což by u dosavadních konstrukcí nebylo možné).

Snímek: Tomáš Kuchta

Nové spojení dokončeno

Nové spojení dokončeno

Dne 2. 12. 2008 byly slavnostně zprovozněny hned dvě významné a vzájemně provázané železniční stavby: Nové spojení přináší podstatné zkvalitnění a zrychlení železničního provozu v centrální oblasti Prahy a propojení železničních koridorů na území Prahy; hlavní nádraží po kompletní modernizaci získalo nové kolejiště a komfortnější nástupiště a podchody.

Foto: Celkový pohled, na němž jsou stále patrné zbytky původní Hrabovské spojky včetně mostu přes Husitskou ulici zároveň s estakádou nad Masarykovým nádražím. Po ní právě přejíždí vlak linky S29, což jsou od nového GVD na trati 221 zavedené vložené vlaky v úseku Strančice - Praha-Vysočany. Jejich vytíženost v úseku Praha hl. n. - Vysočany je však, bohužel, mizivá.

Snímek: Bohuslav Kotál

Gützold: rekonstruovaná 58.30 v H0

Gützold: rekonstruovaná 58.30 v H0

Typická pětispřežní nákladní lokomotiva - v tomto provedení k vidění pouze na území bývalé NDR - řady 58.30 se stala předlohou pro další model z dílny saské společnosti Gützold. Společnost se plánovitě věnuje produkci modelů v měřítku 1 : 87, které mají za vzor vozidla, jež byla v různých obdobích v provozu zejména na drahách na území Saska. Rekonstruovaná bývalá pruská G12 je další lokomotivou zapadající do tohoto schématu.

Foto: Pěkné je zpracování nárazníků, světel, pojezdu i armatury kotle. Stupačky u 2. spřažené nápravy usnadňovaly přístup k vnitřnímu rozvodu. Problematické se může jevit tak široké uplatnění plastů - trend směřuje už dlouhou dobu k co nejširší aplikaci kovu.

Snímek: EK

30. narozeniny modelu řady E 499.2 ČSD

30. narozeniny modelu řady E 499.2 ČSD

Unifikované elektrické lokomotivy řady E 499.2 náleží do tzv. II. generace lokomotiv Škoda, které byly odvozeny od řady ES 499.0. Určeny byly pro rychlíkovou službu na hlavních tratích. Od dodání byly původně dislokovány v depu Praha střed, kde převzaly výkony fiady E 499.1 na rychlíkách směrem na Žilinu a Košice. Zpřevodovány byly na max. rychlost 140 km/h. Společně s řadou ES 499.0 jde o nejvýkonnější hnací vozidla bývalých ČSD i současných ČD. Lokomotivy jsou u ČD dodnes v provozu jako řada 150.

Foto: Od uvedení modelu již uběhlo 30 let. Model již řadu let v nabídce výrobce nenajdeme, přesto zájem o něj neklesá. Na tuto skutečnost zareagovala společnost U krále železnic, jež v současnosti nabízí tyto elektrické lokomotivy ve zmodernizovaném „hávu“.

Snímek: SIMAK Studio

Stavba zimního  kolejiště (3.)

Stavba zimního kolejiště (3.)

Ve třetí, závěrečné části našeho miniseriálu o modelových kolejištích s námětem zimní přírody se budeme věnovat další možnosti, jak naznačit krajinu nacházející se v období některého ze zimních měsíců - tentokrát půjde o železniční stanici nikoli přikrytou závějemi těžkého sněhu, ale naopak jen prvním nesmělým popraškem na počátku dnů, kdy se teplota obvykle dostává pod bod mrazu. Sněhem jsou lehce pokryté jak vozy s nákladem, které přes noc čekaly ve stanici na ranní manipulační vlak, tak i odstavená vozidla a samozřejmě
i nástupiště a budovy. Jak ale takový lehký poprašek vytvořit, aby nebránil provozu ani po elektrické ani po mechanické stránce?

Foto: Přes noc se ochladilo pod bod mrazu a napadl první sněhový poprašek. Stroj 86 457 jej při posunu stírá z hlav kolejnic.

Snímek: MIBA


Železniční magazín 2/2009
A mnohem více!