Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 4/2009

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníDalší fáze přestavby břeclavského uzlu začala

Další fáze přestavby břeclavského uzlu začala

Zatímco v roce 2008 se stavební činnost v žst. Břeclav soustředila na osobní část stanice (viz ŽM 4/08, str. 12 - 13), letos se hlavní objem prací přesunul na jižní zhlaví, kde od 4. 3. 2009 dochází k výměně pětikolejného přemostění řeky Dyje, rekonstrukci podjezdu ulice Bratislavská
a k výstavbě nového podchodu vedle něj. Mimo to budou prováděny práce na rekonstrukci části kolejí jižního zhlaví a traťových kolejí směr Znojmo a Hohenau, později i Lanžhot.

Foto: V rámci 1. etapy proměny jižního zhlaví žst. Břeclav byla od 4. 3. do 17. 3. 2009 vyloučena traťová kolej do Valtic a současně do 5. 6. 2009 též kolej č. 1 od Hohenau. Důvodem byla výměna mostních konstrukcí přes řeku Dyji (jejichž zbytky jsou patrny na snímku z 10. 3. 2009) a rekonstrukce podjezdu ulice Bratislavská, situovaného blíže k nástupištím. V korytě Dyje budou využity všechny čtyři původní pilíře a obě podpěry z roku 1870, jež byly pro uložení nové mostní konstrukce už poněkolikáté ve své historii důkladně sanovány. Průtočná výška pod mostem se použitím nové konstrukce nezmění a dojde jen ke zvýšení nivelety koleje o cca 30 cm. Na snímku je také patrná březnová zvýšená hladina řeky Dyje, která neumožnila dostat se k opravám pilířů a podpěr a způsobila týdenní zpoždění v termínech prací (údaje v hlavním textu článku jsou již v nových plánovaných podobách).

Snímek: Michal Póňa

Rychlá železniční osobní doprava 13: vozidla 9 (fyziologie cestujícího 4)

Rychlá železniční osobní doprava 13: vozidla 9 (fyziologie cestujícího 4)

Za 150 let své existence železnice téměř splynula s okolní přírodou. Stromy i keře se přiblížily k těsné blízkosti průjezdného průřezu, hustá vegetace zakryla někdejší zásahy člověka do krajiny. Železnice jakoby do ní patřila, jakoby zde byla odedávna. Pilíře mostů, zárubní zdi a portály tunelů získaly v průběhu let patinu, tak trochu podobnou mimikrám ještěrek.

Foto: Dnes již neopakovatelný snímek z 29. 6. 2006 pořízený v úseku Lupěné - Hoštejn představuje poblíž obce Hněvkov souběh staré tratě, resp. už jen jejích zbytků, a čerstvě (10 dní) otevřeného úseku tratě, jímž právě projíždí jednotka 680.003 jako spoj SC 508 Ostrava hl.n. - Praha-Holešovice.

Snímek: Tomáš Kuchta

Thalys Metamorphosis

Thalys Metamorphosis

Pod tímto názvem a za doprovodu laserové show se jednotka 4537, „prototyp“ renovace vlaků Thalys, představila zástupcům sdělovacích prostředků a různým význačným osobnostem dne 8. 1. 2009 v depu TGV Forest v Bruselu.

Foto: Zmodernizovaná jednotka 4537 v dílnách Technicentre SNCF v Hellemmes (Lille) v prosinci 2008. Do pravidelného provozu se vrátila 8. 1. 2009.

Snímek: Gilles Vidal

Provoz lokomotiv ES64F4 v ČR již skutečně na dohled

Provoz lokomotiv ES64F4 v ČR již skutečně na dohled

Lokomotivy Eurosprinter typu ES64F4 jsou i u nás již dostatečně známým pojmem. Tento typ, resp. řada 189 v německém označovacím schématu, se stal jedním (ne-li prvním) ze symbolů interoperabilní vozby v Evropě, a tak je přirozené, že kromě nasazování v západní Evropě sílí zájem dopravců využívat jej též ve státech bývalého socialistického bloku, kam se řadí i naše republika.

Foto: Na zpáteční cestě měřicí jízdy do Břeclavi dne 8. 4. 2009 se v České Třebové potkal stroj 189 150 s Taurusem 1216 239 ÖBB v čele EC 173 „Vindobona“ Hamburg - Wien. Pamatujme si tento snímek, pořízený v jedné z tradičních železničních bašt. Nejen proto, že ukazuje setkání moderních zahraničních lokomotiv uprostřed naší země (což mělo být běžným jevem již před léty), ale také proto, že představuje reálné naplnění původní myšlenky o našich mezinárodních železničních tranzitních koridorech.

Snímek: Josef Pinc

Nové barevné řešení vozidel ČD již i na modelech

Nové barevné řešení vozidel ČD již i na modelech

V březnu tohoto roku České dráhy slavnostně představily nový koncept barevného řešení svých vozidel. Cíl je jasný: sjednotit barevný styl vozového parku a ukončit dosavadní barevnou roztříštěnost. Té v mnohých případech využívali i zaměstnanci některých dep k realizaci svých vlastních výtvarných představ. Tato zažitá praxe, nemající ve světě prakticky obdoby, by měla, alespoň teoreticky, tímto rozhodnutím skončit.

Foto: Jaké barvy v konečném důsledku obdrží u ČD řada 380, není ještě známo. Jisté je, že minimálně první tři lokomotivy nesou výchozí nátěr, představený v létě 2008. Proto připojený snímek modelu zatím představuje spíše fikci.

Snímek: SIMAK Studio

Přeprava ponorek na vozech SSyms

Přeprava ponorek na vozech SSyms

V posledních dvou letech 2. světové války vyráběly některé severoněmecké loděnice pro potřeby válečného námořnictva Třetí říše maličké ponorky pro dvoumužnou osádku, vyznačující se velkou operativností. V nabídce společnosti Liliput pro tento rok se aktuálně objevil zajímavý model ve velikosti H0 (II. epocha), který představuje přepravu ponorky „Seehund“ na plošinovém voze, jež ve skutečnosti probíhala mezi Německem a Holandskem.

Foto: Jak ponorka, tak torpéda jsou provedeny velmi realisticky. Ve sběratelských vitrínách zaručený úspěch, využití na kolejišti takřka nulové…

Snímek: SIMAK Studio

Hasičské Tatry pro chemický průmysl od firmy SDV model

Hasičské Tatry pro chemický průmysl od firmy SDV model

Se zvyšujícím se objemem výroby v chemické průmyslu roste i riziko možného vzniku požárů velkého rozsahu. Toto riziko si vyžaduje mít k dispozici u hasičských útvarů v chemičkách větší a výkonnější automobilovou techniku. Proto již v roce 1973 vznikly u rakouské firmy Rosenbauer dvě speciální nástavby na prodlouženém podvozku Tatry 813 8x8.

Foto: Model je fotogenický ze všech stran. Dobře jsou vystiženy i čelní partie vozidla, množství detailů umožňuje použít tento model na náročnější, tématicky zaměřená dioramata.

Snímek: SIMAK Studio


Železniční magazín 4/2009
A mnohem více!