Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 5/2009

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníJednotky řady 471 v dálkové dopravě (?!)

Jednotky řady 471 v dálkové dopravě (?!)

O prvním prodlouženém svátečním víkendu byla na vlaky R 1541 „Olše“ Praha - Český Těšín dne 30. 4. a následně pak na zpáteční R 1540 dne 3. 5. 2009 zkušebně nasazena dvojice jednotek řady 471. Ačkoli prvotním impulsem pro tuto záměnu bylo uspořit záložní rychlíkové vozy a použít je v jiných dálkových vlacích, mohly České dráhy získat názor cestujících na změnu cestovního komfortu.

Foto: R 1540 tvořený jednotkami 471.049 (přední) a 040 najíždí na estakádu mezi Českou Třebovou a Dlouhou Třebovou (3. 5. 2009). Strojvedoucí tohoto vlaku pocházel z DKV Ostrava PJ Bohumín a za řídicím pultem setrval v celé délce tratě (po oba dny doprovázen kontrolorem vozby z DKV Praha). Také další posilové spoje R 1540/ 1541 tvořené řadou 471 budou vedeny bohumínskými strojvedoucími. Na pár vlaků R 1540/1541 je normálně turnusově vystavována souprava čítající vozy řad A, BDs a 5 x B, která není nasazována na jiné spoje a od pondělí do čtvrtka (zpravidla - s výjimkou jízd během svátků apod.) je vedena pouze jako pohotovostní v Praze ONJ. Tomu odpovídá fakt, že v rámci parku rychlíkových vozů ČD (viz ŽM 2/09, str. 11) se jedná o vozy s prakticky nejhorším nabízeným komfortem.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Inovace interiéru rychlíkových vozů ČD řady A

Inovace interiéru rychlíkových vozů ČD řady A

Po zahájení procesu sjednocování vnějších nátěrů vozidel (viz ŽM 3/09, str. 4) nyní plánují České dráhy s využitím návrhu Studia Najbrt i postupnou unifikaci interiérů osobních vozů. Prvními barevně zcela sladěnými budou vozy z již objednané inovace 10 vozů řady A.

Foto: Kupé v renovovaném voze 1. třídy. Nyní si lze jen přát, aby v tomto stavu vydželo co nejdéle.

Snímek: Bohuslav Kotál

Aktuální informace o zkouškách lokomotiv řady 380

Aktuální informace o zkouškách lokomotiv řady 380

Jak jsme v ŽM průběžně informovali, jsou od loňského léta podrobovány zkouškám stroje 380.001 a 002. První kilometry začala najíždět lokomotiva 380.002, a to samozřejmě na zkušební koleji Škody Transportation.

Foto: Lokomotiva 380.002 při jízdách na Malém zkušebním okruhu dne 10. 9. 2008.

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Řada 719.7 - Koncepční inovace dieselelektrických lokomotiv firmy CZ LOKO

Řada 719.7 - Koncepční inovace dieselelektrických lokomotiv firmy CZ LOKO

Dvounápravové lokomotivy jsou nepostradatelnou součástí každodenního vlečkového provozu, ale i neodmyslitelným vozidlem hojně využívaným na kolejích celostátních drah. První dvounápravové lokomotivy ze 30. a později z 50. let minulého století disponovaly spíše nižším výkonem, a tudíž se jejich doménou stal výhradně lehký posun. Nemohly tedy nijak zásadněji zasahovat do většiny běžných dopravních výkonů, natož pak do traťové služby.

Foto: Prototyp lokomotivy 719.7 na ŽZO dne 19. 8. 2008 (na druhém konci zkušební soupravy je stroj 797.806 pro pražské metro).

Snímek: Ing. Jan Kopal

ÖBB railjet

ÖBB railjet

Dne 14. 12. 2008 zavedly ÖBB novou kategorii vlaků dálkové osobní dopravy, pro niž využívají ucelené, tzv. netrakční jednotky, složené ze sedmi vozů a vedené lokomotivami Taurus. S těmito vlaky pro maximální rychlost 230 km/h, pojmenovanými jako railjet, se lze setkat jak v rakouské vnitrostátní dopravě, tak v mezinárodní dopravě - prozatím jen do Německa a Maďarska, ovšem jednou z budoucích relací má být mimo jiné i Česká republika.

Foto: Období významných momentů na naší železnici pokračuje. Sotva jsme si stačili vydechnout z dubnového pobytu lokomotivy ES64F4-150, hned v květnu přijel do naší republiky railjet, a to při cestě do Zkušebního centra VUZ Velim. A co je potěšující, jeho návštěva ve dnech 11. -14. 5. souvisela se zahájením jeho schvalování pro provoz na síti SŽDC. Na snímku netrakční jednotka 80-90.011 s řídicím vozem 80-90.711 „Spirit of Zürich“, která byla vedena lokomotivou 1216 226, při vjezdu do žst. Ústí nad Orlicí dne 11. 5. 2009 (Taurusy a řídicí vozy v soupravách railjet mají odlišné pojmenování). Sympatickým detailem, napovídajícím něco o maximální orientaci vlaků railjet na zákazníka, je umístění inventárních čísel řídicích vozů a lokomotiv, tedy údajů potřebných jen pro provozní pracovníky, nad čelní okno, zatímco v zorném poli cestujících na nástupišti se nachází pro ně důležitá značka vlaku, na nějž čekají.

Snímek: Tomáš Kuchta

V36 (u ČSD T 334.0) - nový model Roco

V36 (u ČSD T 334.0) - nový model Roco

V několika provedeních včetně nové verze s digitálně ovládaným spřáhlem nabízí značka Roco model legendární dieselhydraulické lokomotivy Wehrmachtu V36 (WR 360 C14) ve velikosti H0. Robustní stroje, z nichž malá ukořistěná část ještě řadu let po 2. světové válce sloužila i na našem území, a to do roku 1957 v rámci ČSD a později na vlečkách průmyslových podniků, produkovalo pro potřeby armády několik německých výrobců od roku 1938 (prototypy 1937). Model této lokomotivy, spadající do období III. a IV. epochy, najde všestranné využití snad na každém kolejišti.

Foto: Na modelu Roco o délce 106 mm jsou jemně provedeny veškeré detaily, včetně madel pro posunovače.

Snímek: EK

Železniční zkušební okruh v modelu

Železniční zkušební okruh v modelu

Fanouškům železnice a čtenářům Železničního magazínu není jistě třeba představovat Železniční zkušební okruh u Velimi. Mnozí z nich už také někdy patrně slyšeli o existenci modelu tohoto zařízení ve velikosti TT, který po více než dvaceti letech od svého vzniku před časem definitivně dosloužil. Vedení ŽZO však na model svého okruhu nezanevřelo a rozhodlo se kolejiště nahradit zcela novým, jehož provedení by odpovídalo dnešním modelářským a technickým možnostem. Na prostoru 5 x 2,5 metru tak začalo na sklonku loňského roku vznikat kolejiště zcela nové.

Foto: Prvním vozidlem, které se po okruhu projelo vlastní silou, byl dne 4. 5. 2009 Taurus společnosti DB. Zachycen je na Velkém zkušebním okruhu.

Snímek: MS


Železniční magazín 5/2009
A mnohem více!