Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 7/2009

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníCzech Raildays již podesáté!

Czech Raildays již podesáté!

Ve dnech 16. - 18. 6. 2009 se v Ostravě uskutečnil jubilejní 10. ročník veletrhu Czech Raildays, který za dobu své exis-tence již úspěšně překročil pomyslnou hranici národní akce - v současné podobě je i přes své zaměření především na Českou republiku veletrhem o kolejové dopravě v mezinárodní dimenzi.

Foto: Průčelí výstavní venkovní plochy dominovaly railjet, zastoupený soupravou 80-90.011, spojenou s Taurusem 1116.219, a lokomotiva 380.001. Ta v Ostravě odehrála oficiální premiéru řady 380 v České republice a dlužno podotknout, že veřejnost náležitě využívala možnosti si pro ni zatím spíše neznámou lokomotivu poprvé zblízka prohlédnout.

Snímek: Bohuslav Kotál

Střípky z návozu exponátů na veletrh Czech Raildays

Střípky z návozu exponátů na veletrh Czech Raildays

Jako obvykle u podobných příležitostí, jakými jsou veletrhy, kdy se na trať dostanou zcela nová, ještě nezevšednělá vozidla, i letos byla možnost pořídit mnoho netradičních záběrů.

Foto: Také zajímavá momentka s railjetem na českém území vznikla v Přerově při návratu vlaku do Břeclavi dne 18. 6. 2009.

Snímek: Tomáš Kuchta

Stanou se „žluté vlaky“ skutečností?

Stanou se „žluté vlaky“ skutečností?

Naposledy v ŽM 12/07 (str. 16 - 17) jsme se podrobně věnovali snaze firmy Student Agency o vstup na českou železnici. Poté, co v únoru 2008 byly poprvé oficiálně představeny designérské návrhy „žlutých vlaků“ (viz ŽM 2/08, str 4), pak po zbytek roku firma v tomto směru poněkud zmizela ze sdělovacích prostředků. Až od počátku tohoto roku - s vyvrcholením počátkem léta - o jejích drážních aktivitách začalo být opět hodně slyšet. Podívejme se tedy blíže nejen na uplynulé období, ale i na současný stav a možné perspektivy vývoje - firmy Student Agency i osobní železniční dopravy ČR.

Foto: Elektrická jednotka Desiro ML v provedení pro RegioJet. Uvažována je i dvousystémová verze, která je shodou okolností stejná s právě připravovaným provedením jednotek Desiro ML pro SNCB (rovněž 3 kV ss/25 kV 50 Hz).

Snímek: RegioJet

Rychlá železniční osobní doprava, díl 15.: interoperabilita podruhé

Rychlá železniční osobní doprava, díl 15.: interoperabilita podruhé

Mnozí občané viní stát, že nemá dopravní politiku, že nepodporuje železnici. To však není pravda. Svým členstvím v Evropském společenství na sebe Česká republika vzala povinnost akceptovat jeho dopravní politiku a naplňuje ji. Pozitivní vztah Evropského společenství k železnici je všeobecně znám, a tak i přes veškeré výhrady k činnosti bruselské administrativy je zřejmé, že železnice se v ČR těší podpoře dříve nevídané. Tomu odpovídá i tok financí do rozvoje její infrastruktury.

Foto: Poněkud utopická vize jednotného evropského vysokorychlostního vozidla HTE nebyla naplněna, ale přesto to nijak nebrání mezistátnímu provozu vysokorychlostní dopravy. Na evropských dálnicích také nejezdí jednotný typ automobilu a jako lze spatřit automobily VW ve Francii či Renault v Německu, jezdí již jednotky ICE3 po Francii a jednotky TGV po Německu. Dodatečné úpravy už vyrobených vozidel a následné schvalovací procedury ve dvou zemích však nebyly levnou záležitostí. Proto je cílem interoperabilita. Nejnovější vysokorychlostní vozidla DB typu ICE3 (řada 407, Velaro D) již jsou cíleně řešena podle TSI HS RST. K tomu náleží i jednotné posuzování jejich shody s požadavky TSI celoevropsky uznávanými autoritami. K tomuto snímku stačí dodat jen datum 31. 5. 2007 a číslo jednotky - 406 082. Premiérová jízda ICE3 na trati Frankfurt/M. - Paris se konala dne 25. 5. 2007.

Snímek: DB

Model elektrické lokomotivy fiady 103 DB od firmy Kuehn ve velikosti TT

Model elektrické lokomotivy fiady 103 DB od firmy Kuehn ve velikosti TT

Model elektrické lokomotivy řady 103 DB od firmy Kuehn byl očekáván s velkým napětím. S obdobným modelem přišla krátce před tím i firma Tillig a všichni tak byli zvědaví, jak dopadne srovnání modelů těchto konkurenčních výrobců. Snímky proto zachycují oba tyto modely, aby si tak čtenář mohl udělat představu o postupu konstruktérů obou zmíněných firem.

Foto: Na první pohled jsou oba modely téměř totožné. Liší se snad pouze rozměry pantografů. Model firmy Kuehn poznáme podle zeleného stanoviště strojvůdce.

Snímek: SIMAK Studio

„Rosnička“ 710.041 v mierke 1 : 87

„Rosnička“ 710.041 v mierke 1 : 87

Ďalšou z radu lokomotív ČKD spracovaných do podoby modelu slovenským modelárom Ing. Pavlom Fülem je 87násobná zmenšenina v minulosti pomerne rozšíreného stroja na tratiach ČSD i vlečkách väčších podnikov - T 334.0, známejšieho pod prezdívkou „rosnička“. Predstavovaná verzia nesie nové označenie 710.041 a jeho predloha bola v inventárnom stave rušňového depa Vrútky, kde vykonávala službu vo výhrevenskom posune.

Foto: Model vyniká aj množstvom perfektne spracovaných detailov. Povšimnite si napríklad pootvoreného bočného okienka, detailne spracovaného stanovišťa rušňovodiča, stieračov, kovových madiel, rámu z leptaného plechu atd.

Snímek: Ing. Matej Horváth


Železniční magazín 7/2009
A mnohem více!