Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 9/2009

Vybrané příspěvky k tomuto vydání„Jízdní řád“ reformy českých železnic 1989 - 2009

„Jízdní řád“ reformy českých železnic 1989 - 2009

Za poslední roky se dost zásadním způsobem změnila struktura dříve jednotného podniku České dráhy. Reformy, reorganizace, transformace, konsolidace, restrukturalizace... tyto a podobné termíny nás pronásledují v posledních letech a přinesly mnoho nových organizací, názvů a zkratek, v nichž je někdy již problémem se orientovat. Proto jsme chtěli sestavit materiál, který by tyto nové pojmy objasnil a který by přehledně shrnul dosavadní důležité momenty, jimiž České dráhy a potažmo české železnice ve své novodobé historii prošly.

Foto: Historicky první železniční jízdní řád v ČR, který nebyl vydán dopravcem České dráhy, ale samostatným manažerem infrastruktury - SŽDC.

Snímek:

Servis železničních vozidel v rukou DPOV

Servis železničních vozidel v rukou DPOV

DPOV, Dílny pro opravu vozidel, jsou dceřinou společností Českých drah působící v oblasti oprav a modernizací železničních kolejových vozidel.

Foto: Pohled ze dne 21. 8. 2009 do tzv. nové haly v PSO Přerov na lokomotivu 242.271 při vyvazovací opravě; ty se na střídavých lokomotivách prováděly do roku 2007 v PSO (později SOKV) České Budějovice. Vpravo je zachycena lokomotiva 150.013 při vyvazovací opravě + změně schváleného stavu na 150.213.

Snímek: Ing. Stanislav Zapletal

Elektrifikace tratě Zábřeh n. M. - Šumperk se chýlí ke konci

Elektrifikace tratě Zábřeh n. M. - Šumperk se chýlí ke konci

Stavba v celkové hodnotě 1,6 mld. Kč začala 27. 6. 2008 a má být dokončena ke 30. 10. 2009. Vloni se odehrávaly práce na vyloučeném 3,868 km dlouhém úseku Šumperk - Bludov (viz ŽM 7/08, str. 33), letos stavební činnost pokračuje od Bludova po Zábřeh na Moravě, tedy na zbylých 7,528 km tratě.

Foto: Kompletní rekonstrukcí prošla v letech 2006 - 2007 také výpravní budova žst. Šumperk (investor ČD). Byly provedeny izolace a odvlhčení, nové omítky, okna, dveře, podlahy a modernizace vestibulu a WC, zřízen nový informační systém a dosazeno nové staniční ZZ včetně rekonstrukce dvou železničních přejezdů v obvodu stanice.

Snímek: Tomáš Kuchta

Belgická vysokorychlostní síť kompletní

Belgická vysokorychlostní síť kompletní

Během uplynulých měsíců došlo hned k několika pokrokům v rozšiřování železniční vysokorychlostní dopravy v Belgii a Nizozemí. Zatímco ve druhém případě jde spíše o první kroky (navíc doprovázené nemalým zpožděním projektů), srdce Evropské unie již slaví dokončení celé plánované národní sítě VRT.

Foto: Čtyřsystémová jednotka 406 001 (jedna ze 17 jednotek ve čtyřsystémové verzi ICE3M, které provozuje DB) přejíždí při zkušební jízdě dne 4. 3. 2009 most Ruyff poblíž obce Welkenrraedt. Čtyři jednotky v tomto provedení, 406 051, 052, 053 a 054, vlastní také NS.

Snímek: Fabian Feiber

Virgin „Voyager“ Model od firmy Graham Farish

Virgin „Voyager“ Model od firmy Graham Farish

V modelové velikosti N (1 : 160) přišel v nedávné době na český trh zcela nový model moderní britské rychlíkové motorové jednotky řady 220 "Voyager" od firmy Graham Farish. Precizně zpracovaný model tohoto atraktivního vozidla se snaží o co největší dokonalost, co se týká povrchové úpravy i jízdních vlastností.

Foto: I model moderní motorové jednotky ve velikosti N se může pochlubit řadou zajímavých detailů. Zajímavé barevné řešení zvýrazňuje především čelní partie. Zde vyniká detail čelního osvětlení i atrapa automatického spřáhla.

Snímek: SIMAK Studio

Zahradní železnice s romantikou Alp

Zahradní železnice s romantikou Alp

Je to stará pravda: když plánujete, stavíte a provozujete modelovou železnici, uplatníte při tom hodně fantazie. Zdroj mnoha myšlenek a nápadů spočívá ve schopnosti ztotožnit se s budovaným malým světem a představit si, že jste jeho součástí. Pokud se tento myšlenkový pochod podaří promítnout do modelu tak, že je s ním spokojen nejen autor, ale i návštěvníci a obdivovatelé jeho díla, pak měla všechna námaha smysl. A pokud se něco takového podaří nejen v místnosti, ale ve větším měřítku na kvetoucí zahradě pod modrým nebem, je to dvojnásobný důvod k radosti.

Foto: Elektrické vozy ABe 4/4 I (čísel 30 - 38) vznikly v letech 1946 - 53 rekonstrukcí starších vozidel BCe 4/4 z let 1908 - 1911.

Snímek: MIBA


Železniční magazín 9/2009
A mnohem více!