Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 9/2010

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníPosunovací lokomotivy řady Ee 922 pro SBB

Posunovací lokomotivy řady Ee 922 pro SBB

V prosinci 2007 uzavřely SBB s firmou Stadler smlouvu na dodávku 21 dvounápravových dvousystémových (15 + 25 kV) posunovacích lokomotiv. Smyslem investice o objemu 40 mil. CHF (kolem 720 mil. Kč) bylo nahradit vysloužilé stroje řady Ee 3/3 a jiných, uvedené do provozu před 40 až 70 lety.

Foto: Lokomotiva Ee 922 001 se během zkušební jízdy dne 25. 6. 2009 zrcadlí na vodní hladině mezi stanicemi Erlen a Sulgen.

Snímek: Alberto Cortesi

Funkce a koordinace různých segmentů železniční dopravy

Funkce a koordinace různých segmentů železniční dopravy

Železniční infrastruktura byla donedávna budována především s důrazem na stavebně-technické řešení bez pevně stanoveného cílového provozního konceptu a spolupráce s jinými systémy veřejné dopravy se omezovala na pouhé vytvoření přestupních uzlů. Pro zefektivnění a dnes tak často skloňované zlevnění výstavby je nyní nanejvýš vhodný čas k zamyšlení nad budoucností.

Foto: Na snímku z 1. 10. 2007 je představeno libeňské zhlaví žst. Praha-Běchovice ještě z části ve výchozí podobě.

Snímek: Skanska DS

Nový dopravní terminál v České Třebové

Nový dopravní terminál v České Třebové

Původní řešení přednádražních prostor stanice Česká Třebová již řadu let nevyhovovalo požadavkům dopravní obslužnosti. To se kromě špatného technického stavu samotné vozovky a poměrně bezútěšného okolí projevovalo také přeplněným parkovištěm a autobusy zpomalujícími ostatní dopravu. Proto byla na přelomu let 2004/05 zpracována urbanistická studie „Řešení přednádražního prostoru Česká Třebová“.

Foto: Na opačné straně náměstí, jak ukazuje pohled na snímku z 15. 9. 2010, je situováno kryté nástupiště autobusového nádraží, stanoviště taxislužby a 26 uzamykatelných boxů na kola. Jak z podzemního parkoviště, tak i z autobusového nádraží je přímý přístup do prostor železniční stanice.

Snímek: OHL ŽS

Novinka od Liliputu: E 44 504

Novinka od Liliputu: E 44 504

Zcela nový model klasické elektrické lokomotivy řady E 44 Deutsche Reichsbahn Ges., představitelky II. - III. modelové epochy, prezentuje modelářům ve velikosti H0 společnost Liliput. Model to ale není jen tak obyčejný - v tomto měřítku jde o první zpracování předsériové verze tohoto legendárního stroje, bez typických představků, s rovným čelem.

Foto: Výrobce modelu jej řešil v kombinaci kovového rámu a pojezdu s kovovými koly s plastovou skříní. Model o hmotnosti 390 g je poháněn pětipólovým motorem se šikmo vinutou kotvou a se dvěma setrvačníky o průměru 14,5 mm na hřídelích.

Snímek: SIMAK Studio

Lůžkový vůz řady WLABmee

Lůžkový vůz řady WLABmee

Ve spolupráci společností L. S. Models a Tillig Modellbahnen vznikl zajímavý a hodnotný model čtyřnápravového lůžkového vozu řady WLABmee ve velikosti TT. Vozy této řady jsou určeny k řazení do dálkových nočních vlaků, spojujících velká města ležící na tratích s rozchodem 1 435 mm a 1 520 mm. Nezkrácený model o délce přes nárazníky 220 mm je zpracován v nejvyšší kvalitě a může výrazně obohatit provoz na každém kolejišti „velikosti středu“, které zahrnuje hlavní trať, nejlépe elektrizovanou a dvoukolejnou.

Foto: Velmi záležet si dal výrobce na povrchové úpravě a popisu modelu. Drobným nedostatkem může být značení vozu RŽD uprostřed skříně, v ose meziokenních sloupků.

Snímek: Tillig


Železniční magazín 9/2010
A mnohem více!