Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 1/2011

Vybrané příspěvky k tomuto vydání"Žluté jaro" podruhé, tentokrát na Slovensku

Zatímco v ČR je velká železniční propagační akce firmy Student Agency, resp. její dceřiné společnosti RegioJet, v jarních a letních měsících roku 2010 (viz ŽM 4/10, str. 12 - 13, ŽM 5/10, str. 20) zhruba půl roku za námi a zahájení vozby nedotovaných rychlíků mezi Prahou a Ostravou odhadem asi půl roku před námi, zabodovala jmenovaná firma na východ od nás, když získala kontrakt na dopravní obslužnost na slovenské železnici.

Foto: Budoucí podoba jednotek Talent zamýšlených pro provoz na trati Bratislava - Komárno.

Snímek: RegioJet

Aktuálně z firmy PESA

V létě 2008, kdy jsme již podruhé navštívili Bydgoszcz a také obrazem představili tehdejší produkci firmy PESA (viz ŽM 8/08, str. 20 - 22), zde v hale konečné montáže zabíraly stání především elektrické jednotky řady ED74 Bydgostia. Při naší nejnovější návštěvě dne 7. 12. 2010 tu dominovala již druhá generace elektrických jednotek této firmy, ELF, a dále se zde ve značných počtech vyskytovaly nízkopodlažní tramvaje SWING.

Foto: První jednotka „podtypu“ Acatus II pro Województwo Malopolskie v detailu.

Snímek: Tomáš Kuchta

Páté roční období, část 4

V tomto čísle ŽM reportáž přinášející výběr toho nejzajímavějšího na veletrhu InnoTrans 2010 uzavřeme, a to pohledem začínajícím v oblasti lokomotiv, v nichž se postupně přesuneme od „velkých“ a nových k těm méně výkonným, resp. také k nejrůznějším modernizacím, a končícím v segmentu nákladních vozů.

Foto: Firma General Electric, divize Transportation, vystavila zástupce své nové typové řady PowerHaul, pro niž se zároveň jednalo o první evropskou prezentaci mimo Velkou Británii, kam jsou dodávány - Freightliner má objednáno 30 lokomotiv označených řadou 70. Vedle lokomotivy řady 70 stojí první kolejové vozidlo doposud výhradně autobusového výrobce - firmy Solaris Bus & Coach, jímž je prototyp 100% nízkopodlažní článkové tramvaje Tramino S100. Ten byl veřejnosti poprvé představen na veletrhu TRAKO v Gdańsku v říjnu 2009 a o 11 měsíců později pak také v Berlíně.

Snímek: Bohuslav Kotál

Roco: ICN - model naklápěcího vlaku SBB

Atraktivním produktem v nabídce modelů velikosti H0 značky Roco uvedených na trh v závěru roku 2010 je expresní elektrická jednotka SBB řady RABDe 500. Tento vlak, vybavený naklápěním skříní, je známý pod zkratkou ICN - InterCity Neigezug, přičemž jeho hlavní poslání je shodné jako u jednotek Pendolino, zakoupených několika evropskými železničními operátory, včetně Českých drah - zvýšit cestovní rychlost vlaků na úsecích s náročnými směrovými poměry až o 20 %. Rakouský výrobce zpracoval model jako pětivozovou soupravu.

Foto: Model jednotky ICN není řešen jako naklápěcí, ačkoli druhá součást holdingu Modelleisenbahn GmbH, firma Fleischmann, má tuto technologii vyřešenou. Důraz byl položen na absolutně přesné zpracování všech rozměrů a detailů modelu, i jejich vzájemné slícování.

Snímek: EK

Kolejiště Prag0clubu v Praze na Proseku

Občanské sdružení Pragoclub, které soustřeďuje modeláře a sběratele větších měřítek, tedy velikostí 0 a I, získalo dík nevšednímu pochopení vedení městské části Praha 9 do pronájmu nové prostory v bývalém klubu na Proseku. Kolejiště klubu se tedy, doufejme, konečně na delší dobu dočkalo velmi důstojného umístění. Bylo slavnostně otevřeno 6. prosince minulého roku a při této příležitosti byla také v přilehlých výstavních prostorách otevřena výstava akademického malíře Jiřího Boudy s názvem „Portréty lokomotiv“. Kolejiště bude veřejnosti přístupné během Dnů otevřených dveří, které proběhnou pravidelně vždy o jednom víkendu v měsíci. Pragoclub současně počítá i s využitím výstavní síně pro tématické výstavy, jednak výtvarné, jednak modelářské. Prostory klubu jsou u vstupu označeny cedulí „nádraží Praha-Prosek“.

Foto: Centrálním místem kolejiště je díky jeho rozměrům velkoryse pojaté nádraží Praha-Prosek, jehož součástí je i malé depo. Do budoucna se počítá s tím, že do nádraží budou zaústěny i lokální trať a průmyslové vlečky.

Snímek: -ben-


Železniční magazín 1/2011
A mnohem více!