Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 4/2011

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníPráce v úseku Bystřice nad Olší - Český Těšín

Práce v úseku Bystřice nad Olší - Český Těšín

Dne 1. 6. 2009 byla zahájena proměna dalšího úseku tratě Bohumín - Čadca, a to stavbou „Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín“. Ta na svém východním konci navazuje na dokončené úseky sousední stavby „Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší“ (viz ŽM 5/08, str. 18 - 19).

Foto: Pohled na novou přeložku v oblasti zastávky Ropice a na vpravo patrnou opuštěnou trasu se zbytkem nástupiště v 1. TK. Mimo směrové poměry tratě je zde, u křížení s řekou Olše, zvýšena niveleta tratě o cca 1,6 m jako inundační ochrana před stoletou vodou. Původní dva jednokolejné ocelové mosty, viditelné v pozadí, nahradila dvoukolejná ocelová konstrukce s dolní mostovkou, kde hlavní nosnou konstrukci tvoří Langrův rám (tj. tuhý rám vyztužený obloukem) délky 79 m.

Snímek: Tomáš Kuchta

Práce v úseku Bystřice nad Olší - Český Těšín

Práce v úseku Bystřice nad Olší - Český Těšín

Dne 1. 6. 2009 byla zahájena proměna dalšího úseku tratě Bohumín - Čadca, a to stavbou „Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín“. Ta na svém východním konci navazuje na dokončené úseky sousední stavby „Optimalizace trati st. hr. SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší“ (viz ŽM 5/08, str. 18 - 19).

Foto: Pohled na novou přeložku v oblasti zastávky Ropice a na vpravo patrnou opuštěnou trasu se zbytkem nástupiště v 1. TK. Mimo směrové poměry tratě je zde, u křížení s řekou Olše, zvýšena niveleta tratě o cca 1,6 m jako inundační ochrana před stoletou vodou. Původní dva jednokolejné ocelové mosty, viditelné v pozadí, nahradila dvoukolejná ocelová konstrukce s dolní mostovkou, kde hlavní nosnou konstrukci tvoří Langrův rám (tj. tuhý rám vyztužený obloukem) délky 79 m.

Snímek: Tomáš Kuchta

Změny v systému příměstské železniční dopravy RŽD

Změny v systému příměstské železniční dopravy RŽD

Stejně jako v posledních letech prošly významnými změnami nákladní a dálková osobní doprava RŽD, odrazil se Program strukturální reformy železniční dopravy, schválený ruskou vládou dne 18. 5. 2001, také v nedávném vytvoření divize Prigorodnaja passažirskaja kompanija (PPK).

Foto: V důsledku zrušení křížového financování v rámci RŽD je nyní pro „električky“, jež byly obyvatelstvem dosud vnímány jako levný druh dopravy (přičemž kvalita odpovídá ceně), potřeba najít jiné zdroje pro financování jejich provozu. Zde snímek jednotky ER2T-7132, pořízený na Běloruském nádraží v Moskvě dne 15. 9. 2007.

Snímek: Tomáš Kuchta

Nové dvouzdrojové lokomotivy pro New Jersey a Montreal

Nové dvouzdrojové lokomotivy pro New Jersey a Montreal

V srpnu 2008 obdržela firma Bombardier dvě zakázky na lokomotivy s kombinovaným elektrickým a dieselovým pohonem, určené pro osobní dopravu v USA a v Kanadě: 26 lokomotiv za 178 mil. EUR (4,36 mld. Kč, tj. cca 168 mil. Kč/ks) s opcí na dalších 63 objednala společnost New Jersey Transit Corporation (NJT) a 20 strojů za 152 mil. EUR (3,73 mld. Kč, tj. 186 mil. Kč/ks) obdrží dopravce Agence Metropolitaine de Transport (AMT) Montreal, který má také zadánu opci, ovšem na deset strojů.

Foto: Nakládka lokomotivy 4501 v montážní hale v Kasselu pro transport do USA dne 15. 2. 2011.

Snímek: DB

Railjet - nejnovější vlak ÖBB ve velikosti H0 od firmy Jägerndorfer

Railjet - nejnovější vlak ÖBB ve velikosti H0 od firmy Jägerndorfer

Jägerndorfer nedávno připravil pro modeláře lahůdku v podobě sedmivozové ucelené netrakční jednotky railjet, nyní „vlajkového“ vlaku rakouských železnic ÖBB. Set je zpracován ve vysoké kvalitě, která produkci značky Jägerndorfer charakterizuje od prvopočátku, a modelář, který si jej pořídí, získá do své sbírky soupravu, jejíž předloha se možná jednou bude prohánět i po českých kolejích, a to v barvách Českých drah. Výrobce nabízí modelový railjet v několika provedeních.

Foto: Design čela řídicího vozu je převzat od lokomotiv Taurus, rovněž z produkce firmy Siemens.

Snímek: EK


Železniční magazín 4/2011
A mnohem více!