Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 7/2011

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníNejnovější vývoj při pořizování  jednotek railjet pro ČD

Nejnovější vývoj při pořizování jednotek railjet pro ČD

Plán ČD na pořízení 16 souprav railjet, jež jsou nepřevzatou opcí ze zakázky ÖBB, se zkomplikoval poté, co se Škoda odvolala proti rozhodnutí ÚOHS, které na základě posouzení nezávislých institucí (ČVUT DF, VŠB Ostrava, Univerzita Žilina) potvrdilo výhodnost tohoto záměru, čímž umožnilo jejich nákup v jednacím řízení bez uveřejnění, což je forma, která je v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. I přesto pak, nad rámec zákonných povinností, byl tento záměr dne 13. 6. 2011 uveřejněn v informačním systému o veřejných zakázkách.

Foto: Stane se tento obrázek skutečností i v pravidelném provozu? (Snímek se strojem 380.018 pochází ze ŽZO ze dne 26. 5. 2011.)

Snímek: Ing. Petr Kadeřávek

Czech Raildays 2011

Czech Raildays 2011

V polovině června se v prostorách ostravského nákladového nádraží uskutečnil již 12. ročník tradičního „svátku“ především odborné veřejnosti z oboru drážní dopravy. Po tři dny bylo možno zhlédnout na v ČR jedinečné přehlídce výběr z toho nejnovějšího, co kolejářská branže v celé své šíři nabízí. A že bylo nač se dívat, o tom se můžete přesvědčit na následujících stránkách, kde jsme se snažili představit maximum z těch nejzajímavějších exponátů.

Foto: Jak bylo avizováno, přítomen byl i slovenský „push-pull“ (viz ŽM 5/11, str. 38 - 44), zastoupený nejnovějšími vozy 951.002 a 051.004. Ty byly po veletrhu přepraveny zpět do vagonky, kde po pozdějším spojení s vozem 051.003 zahájily statické zkoušky před odesláním celé soupravy v srpnu do Zvolena.

Snímek: Tomáš Kuchta

Řídicí vozy řady Bfhpvee 80-30

Řídicí vozy řady Bfhpvee 80-30

Na veletrhu Czech Raildays byl veřejnosti poprvé představen vůz řady Bfhpvee, typ 8-311.1, čtyřnápravový řídicí vůz 2. třídy s víceúčelovým oddílem. Vůz vznikl v Pars nova rekonstrukcí z osobního vozu řady Bdt279 (dříve Btme), jednoho ze série vyráběné vagónkou ve Studénce ve druhé polovině 80. let minulého století. Celkem 34 těchto rekonstrukcí si objednaly České dráhy dne 28. 12. 2009
(viz ŽM 1/10, str. 6).

Foto: Zkoušky na ŽZO dne 19. 7. 2011 s vozem Bfhpvee inv. č. 001 a lokomotivou 380.007. Kromě měření hluku toho dne byla při následných zkouškách bezpečnosti proti vykolejení měřena též varianta sunutí do 160 km/h s cílem prověřit možnost zvýšení maximální rychlosti vozu ze současných 140 km/h.

Snímek: Bohuslav Kotál

Rychlá železniční osobní doprava, díl 30.: provoz a údržba moderních elektrických lokomotiv po 3.

Rychlá železniční osobní doprava, díl 30.: provoz a údržba moderních elektrických lokomotiv po 3.

V prvních letech elektrického provozu se musely elektrické lokomotivy hodně usilovat, aby se dokázaly vyrovnat svým parním předchůdkyním. Pozitivně byl hodnocen jejich čistý a tichý provoz bez fyzické námahy strojního mužstva, ale v provozní spolehlivosti a schopnostech dopravovat těžké nákladní vlaky za parními lokomotivami zpočátku zaostávaly. Zkušení strojvedoucí a topiči, stejně jako dílenský personál, k nim proto přistupovali s určitou dávkou nedůvěry.

Foto: Snímek pořízený při zkouškách v dubnu 2009 zachycuje v žst. Ostrava hl. n. symbolické setkání nákladních lokomotiv různých koncepcí a generací, zde stroje ES64F4-150 poolu MRCE, 770.520 tehdejší firmy OKD, Doprava a 181.150 ČD Cargo dne 16. 4. 2009.

Snímek: Tomáš Kuchta

Model řídicího vozu řady Bfhpvee ČD ve velikosti H0

Model řídicího vozu řady Bfhpvee ČD ve velikosti H0

Nový řídicí vůz z dílny Pars nova se stal bezesporu jedním z velkých lákadel letošního veletrhu Czech Raildays. Kromě skutečného vozidla se můžete na stránkách ŽM zároveň seznámit s jeho 87krát zmenšenou kopií, jež pro změnu pochází z inovační dílny společnosti U krále železnic. Model vznikal na zakázku Českých drah a dokončen byl několik dní před představením skutečného vozu.

Foto: Zdařile jsou vyvedeny i křivky čelních partií. Znázorněno je stanoviště strojvůdce včetně jeho figurky, model je doplněn i zpětnými zrcátky, maketou šroubovky a hadicemi.

Snímek: SIMAK studio


Železniční magazín 7/2011
A mnohem více!