Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 10/2014

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníSlovenské železnice na prahu velké změny

Slovenské železnice na prahu velké změny

Dne 22. 10. 2014 bylo slovenskou vládou přijato usnesení č. 530/2014 pod názvem „Návrh na realizáciu opatrení finančného, ekonomického a sociálneho balíčka vlády SR v železničnej osobnej doprave“. Tímto usnesením nabývá platnosti zvýhodňující úprava jízdného pro vybrané kategorie cestujících v železniční osobní dopravě ve veřejném závazku s účinností od 17. 11. 2014.

Foto: Snímek od odbočky Hradišťko (úsek Velký Osek - Kolín) zachytil dne 16. 10. 2014 návoz Desira VT 618/642 347 na Slovensko, a to pro posílení vozby dopravce RegioJet na trati Bratislava - Komárno.

Snímek: Jiří Navrátil

„RailwayCube Berlin“ (část 1)

„RailwayCube Berlin“ (část 1)

Pro nadpis reportáže z letošního InnoTransu jsme se nechali inspirovat názvem nové haly CityCube Berlin, která dnes vítá návštěvníky na prostranství při jižním vchodu na výstaviště.

Foto: Naše tradičně rozsáhlá reportáž bude rozdělena na více částí. V této úvodní přinášíme informace pouze o některých vozidlech osobní dopravy - snímek ukazuje některé z přehršle berlínských exponátů.

Snímek: Tomáš Kuchta

Aktuálně o polském „Pendolinu“

Aktuálně o polském „Pendolinu“

Firma Alstom finišuje s dodávkami série 20 jednotek řady 237 (resp. ED250 dle starého schématu) pro PKP Intercity, které má dodat do konce listopadu 2014. Současně dochází k přípravám a procesním postupům na jejich uvedení do pravidelného provozu od změny GVD v prosinci 2014.

Foto: Jednotka ED250-013 je dne 2. 9. 2014 zachycena na odstavném nádraží Warszawa-Grochów.

Snímek: Wojciech Szpigiel

Maroko buduje vysokorychlostní tratě

Maroko buduje vysokorychlostní tratě

V polovině 80. let 20. století se Maroko stalo první zemí v Africe, kde začaly osobní vlaky jezdit rychlostí 160 km/h, a to mezi Casablancou a Rabatem. Do několika málo let se má Maroko stát i první africkou zemí s vysokorychlostní tratí, a to pro provoz komerční rychlostí 320 km/h.

Foto: Vizualizace přestavěné stanice Casa Voyageurs.

Snímek: ONCF

Sněhová fréza Beilhack HB 1000 S Model značky Roco v H0

Sněhová fréza Beilhack HB 1000 S Model značky Roco v H0

Sněhové pluhy a frézy představují sezónně nasazované pracovní stroje, které při zimních kalamitách pomáhají zajišťovat sjízdnost komunikací, včetně železničních
tratí. Jejich význam je tedy velký, ale dá se říci, že v oboru železničního modelářství tyto stroje prozatím nesehrály významnější roli a výrobci jim dosud věnovali
poměrně málo pozornosti. Jinak je tomu ovšem u značky Roco, v jejímž rámci byla ve velikosti H0 vyvinuta funkční digitálně ovládaná motorová fréza Beilhack.

Foto: Celkový pohled na Roco model frézy Beilhack HB 1000 S dokazuje, že výrobce odvedl dobrou práci. Složitý model navíc vznikl v rekordně krátké době.

Snímek: SIMAK STUDIO


Železniční magazín 10/2014
A mnohem více!