Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 1/2015

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníPolské železnice vstupují do nové éry

Polské železnice vstupují do nové éry

Navzdory potížím, které především v roce 2014 provázely projekt polského „Pendolina“, podařilo se výrobci i dopravci nasadit první den nového GVD 2015 část flotily do ostrého provozu. Tímto dnem polské železnice začaly jako první postkomunistický člen EU, mimo bývalou NDR, vozit cestující v pravidelném provozu rychlostí 200 km/h.

Foto: První pravidelný spoj EIP 3500/1 Kraków - Gdynia, tvořený jednotkou ED250-014, během příjezdu na 1. kolej stanice Warszawa Centralna dne 14. 12. 2015.

Snímek: Tomáš Kuchta

Provoz railjetů na rameni Praha - Wien - Graz

Provoz railjetů na rameni Praha - Wien - Graz

Se zavedením JŘ 2015 byl zahájen provoz mezinárodní dálkové dopravy na rameni Praha - Wien - Graz podle nového konceptu, založeného na nasazení jednotek railjet Českých drah a Rakouských spolkových drah, resp. i s dopadem na navazující ramena Praha - Děčín - Německo, Praha - Budapest a Warszawa - Rakousko.

Foto: ČD railjet s řídicím vozem 80-91 003 (a lokomotivou 1216 223) jako vlak RJ 78 „Johann Strauss“ ve stanici Graz Hbf. dne 14. 12. 2014, tedy v první den GVD 2015.

Snímek: Kurt Feuerfeil

„RailwayCube Berlin“ (část 4)

„RailwayCube Berlin“ (část 4)

I v tomto čísle ŽM pokračuje naše podrobná reportáž z loňského InnoTransu, tentokrát jsou jejím zaměřením především lokomotivy.

Foto: Další velmi očekávanou novinkou byla motorová GAMA firmy PESA. Druhá lokomotiva z rodiny GAMA vůbec a současně první zástupce motorové verze, 111Db-001, byl uveden do barev prvního známého zákazníka pro tento typ - PKP Intercity, byť pro tohoto dopravce není prototyp určen.

Snímek: Tomáš Kuchta

„Sergej“ ve verzi ČSD a DR ve velikosti N

„Sergej“ ve verzi ČSD a DR ve velikosti N

K historii Deutsche Reichsbahn patřila neodmyslitelně spolupráce se Sovětským svazem a dalšími zeměmi socialistického bloku, která měla na železnici mj. podobu těžkých dieselelektrických lokomotiv exportovaných ze SSSR a placených mnohdy namísto finančními prostředky přímo zbožím. Lokomotivy u nás zvané „sergej“, v NDR Taigatrommel, s duněním vyrážejí na koleje o rozchodu 9 mm: garantem je značka Fleischmann.

Foto: Porovnání čelních partií obou lokomotiv - vlevo verze ČSD, vpravo zjednodušené provedení DR s madlem pro lepší bezpečnost obsluhy při mytí čelních skel.

Snímek: SIMAK STUDIO


Železniční magazín 1/2015
A mnohem více!