Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 7/2015

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníDalší zbytečná tragédie kvůli řidiči kamionu...

Další zbytečná tragédie kvůli řidiči kamionu...

Dne 22. 7. 2015 došlo na železničním přejezdu ve stanici Studénka ke srážce Pendolina s kamionem. Byť k nehodám na přejezdech z viny účastníků silničního provozu dochází, bohužel, velice často, této události se dostalo větší mediální pozornosti než obvykle: tímto způsobem byl totiž u nás poprvé postižen rychlovlak a navíc šlo o druhou mimořádně smutnou událost ve stejné stanici od pádu rekonstruovaného silničního mostu před vlak EC 108 „Comenius“ dne 8. 8. 2008.

Foto: Snímek, pořízený krátce po nehodě, nepotřebuje moc komentářů.

Snímek: Tomáš Kuchta

Elektrifikace Železnice Desná

Elektrifikace Železnice Desná

Železnice Desná vedoucí ze Šumperka přes Petrov nad Desnou do Koutů nad Desnou prochází v tomto roce zásadní modernizací. Prostřednictvím ministerstva dopravy byla Svazku obcí údolí Desné, který je vlastníkem dráhy, v dubnu 2015 schválena dotace z Operačního programu Doprava ve výši téměř 340 mil. Kč.

Foto: Snímek z tratě Šumperk - Kouty nad Desnou nabízí pohled na zahájenou elektrifikaci tratě. V dubnu 2015 zde byly v úseku Petrov nad Desnou - Velké Losiny realizovány stavební úpravy.

Snímek: Tomáš Kuchta

Czech Raildays 2015

Czech Raildays 2015

V tomto roce se v Ostravě konal již 16. ročník nejvýznamnějšího českého veletrhu v oboru drážní dopravy. Počet prezentovaných firem dosáhl čísla 192, což překonalo i dosud rekordních 187 z roku 2013 a s výjimkou několika málo volných venkovních ploch znamenalo využití téměř celého areálu i 800 m kolejí. Objevila se také celá řada nových vystavovatelů, přičemž se vracejí i firmy zaměřené na stavbu, údržbu a rekonstrukci tratí.

Foto: Firma CZ LOKO poprvé na české půdě představila širokému publiku posunovací lokomotivu 794.001, která je členem rodiny EffiShunter.

Snímek: Tomáš Kuchta

transport logistic 2015

transport logistic 2015

V tomto čísle přinášíme dokončení reportáže z mnichovského veletrhu transport logistic. Nyní jsou představeny zejména, ale ne pouze cisternové vozy.

Foto: Firma Feldbinder Spezialfahrzeugwerke na transport logistic tradičně přiváží větší množství exponátů, představujících novinky i již osvědčené produkty. Tentokrát se jednalo o pět vagónů. Typově zcela novou nabídkou je kotlový vůz řady Zacns, v označení výrobce BTAN 95.4-1 RID, určený k přepravě minerálních olejů.

Snímek: Petr Kadeřávek

Jízda prostorem a časem

Jízda prostorem a časem

Toto kolejiště vzniklo na přání dvou „kluků“ - bratrů již dospělého věku, kteří se rozhodli splnit si svůj klukovský sen. Představy zákazníků bývají různé, každý upřednostňuje svůj vlastní pohled na modelový svět. Požadavek na ztvárnění kolejiště velikosti H0 byl tentokrát zvláštní v tom, že kolejiště bude umístěno ve dvou místnostech a propojeno spojovacím dílem. Přáním bylo, aby jedna část znázorňovala město a část ve druhé místnosti pak ryzí venkov 60. - 70. let minulého století.

Foto: Zajímavý prvek představuje kamenolom v provozu, do kterého zaúsťuje dvoukolejná vlečka s výsypnými vozy.

Snímek: Ivan Benetka


Železniční magazín 7/2015
A mnohem více!