Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 9/2015

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníDny NATO a zapojení železnice

Dny NATO a zapojení železnice

O víkendu 19. - 20. 9. 2015 se konal další ročník akce Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR, která je největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byla otevřena trať na letiště v Mošnově, měla železnice šanci podílet se na přepravě návštěvníků v ještě větší míře než při předchozích ročnících.

Foto: Vlak rj 1533 překonává posledních pár set metrů k terminálu Mošnov, Ostrava Airport dne 19. 9. 2015.

Snímek: Petr Michnáč

Novinky z nákladní dopravy

Novinky z nákladní dopravy

V létě se v Rakousku uskutečnily zkušební jízdy lokomotiv Last Mile typů TRAXX i Vectron. Rozsáhlejší podobu měly zkoušky s TRAXXem, kdy byla lokomotiva 187 009 po několik týdnů v provozu u LTE a WLC.

Foto: Na levém snímku, pořízeném dne 7. 7. 2015, je 187 009 zachycena v areálu automobilky Magna Steyr Fahrzeugtechnik v Grazu.

Snímek: Bombardier

EXPO 1520

EXPO 1520

Ve dnech 2. - 5. 9. 2015 se v prostorách výzkumného ústavu VNIIŽT ve Ščerbince konal pátý ročník mezinárodního veletrhu železniční techniky EXPO 1520.

Foto: Na snímku je ve společnosti stroje EP20-048 zachycen prototyp střídavé verze Granitu, lokomotiva 2ES7-001, která na minulém ročníku figurovala jako statický exponát.

Snímek: Jaromír Pernička

Výstava železničních modelů v Chocni

Výstava železničních modelů v Chocni

Ve dnech 25. až 27. září 2015 proběhl v Orlickém muzeu v Chocni 8. ročník tradiční výstavy železničních modelů a kolejišť, pořádané Společností přátel železničního modelářství a železnice. Na tento rok připadlo již 10. výročí fungování spolku, proto byla výstava spojena s oslavami tohoto výročí a oproti předchozím ročníkům byl její rozsah zhruba dvojnásobný.

Foto: Na výstavě bylo představeno celkem 15 kolejišť. Kromě těch, která členové spolku vystavují na různých akcích celkem běžně, bylo vystaveno i několik kolejišť, jež zde měla svoji choceňskou premiéru.

Snímek: Ivan Benetka


Železniční magazín 9/2015
A mnohem více!