Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Archivované číslo Železničního magazínu 2/2016

Vybrané příspěvky k tomuto vydáníČtvrtý koridor v roce 2015

Čtvrtý koridor v roce 2015

Trať České Budějovice - Praha prochází už deset let výraznou modernizací, jejímž dosavadním vyvrcholením je souběh pěti staveb v posledních dvou letech. V květnu a září 2015 vyjely vlaky na tři nové přeložky trati a v prosinci 2015 dosáhly dvoukolejné úseky v součtu 121 km, což je 72 % délky trati. Shrňme proto, co je na IV. koridoru nového.

Foto: Po přeložce v úseku Chotoviny - Sudoměřice u Tábora projel první vlak dne 11. 9. 2015. Snímek zde zachytil R 641 „Nežárka“ Praha - České Budějovice s lokomotivou 362.062 dne 13. 9. 2015 na estakádě u obce Rzavá.

Snímek: Karel Fridrich

Od obsluhy vleček k Vectronu

Od obsluhy vleček k Vectronu

Pořízení Vectrona dopravcem Prvá Slovenská železničná je na slovenské železnici významným momentem. Jde totiž o první případ, kdy si moderní výkonnou lokomotivu pořídil do vlastnictví nákladní dopravce novodobě založený v rámci liberalizace dopravy a za nímž stojí pouze slovenský kapitál. Jde tedy o vhodnou příležitost k bližšímu seznámení se s činností této společnosti.

Foto: Dne 31. 1. 2016 dopravil Vectron 193.820 z Olomouce soupravu k nakládce obilnin ve stanici Sečovce.

Snímek: Dalibor Palko

Problémy s vozy IC 2

Problémy s vozy IC 2

Sotva s příchodem jízdního řádu 2016 došlo k nasazení prvních devíti z 27 vratných souprav IC 2 do pravidelného provozu na lince IC 56 Norddeich - Bremen - Hannover - Leipzig, nastaly neočekávané problémy.

Foto: Souprava IC 2 v Magdeburgu při prezentaci dne 16. 11. 2015.

Snímek: DB

Výstava klubu modelářů v Chrudimi

Výstava klubu modelářů v Chrudimi

Ve dnech 22. - 31. 1. 2016 uspořádali železniční modeláři z Chrudimi další ze svých tradičních výstav, konaných vždy jedenkrát za dva roky. Pro návštěvníky byla ve výstavním sále divadla Karla Pippicha v centru Chrudimi připravena kolejiště tří modelových velikostí, doplněná vitrínami s modely převážně zhotovenými chrudimskými modeláři, expozicí fotografií i několika exponáty ze skutečného provozu.

Foto: Depo Jihlava se stroji řad 749 a 751 tak, jak je pamatují nejedni příznivci železnice: 749.018 a 121 spolu se 751.122, 315, 053, 050, 104, 151 a 103.

Snímek: chrudimští modeláři

Nákladní vozy G 10 od firmy Brawa

Nákladní vozy G 10 od firmy Brawa

Se 121 770 vyrobenými exempláři byly někdejší kryté vozy G 10 nejpočetnějším typem nákladních vagonů na světě. Prakticky po celé jedno století byl některý
z nich k vidění snad v každé vlakové soupravě na německém území, a nejen tam. Společnost Brawa nabízí model tohoto potřebného typu vozu ve velikosti N.

Foto: Dvě z četných reklamních provedení vozů G 10 od společnosti Brawa: šedomodrý vůz s nápisem „KALDEWEI BADEWANNEN“ a zelený vůz „PERSIL“.

Snímek: MIBA


Železniční magazín 2/2016
A mnohem více!