Měsíčník o skutečné
a modelové železnici

Železniční magazín

Aktuální číslo

Titulní strana

Měsíčník Železniční magazín (založen v roce 1994) je vedoucím železničním časopisem v České a Slovenské republice, který poskytuje informace svým obsahem i formou zaměřené do profesionální roviny a je tedy orientovaný na současnou železnici a na aktuální dění ve všech jejích oblastech. Zhruba třetina časopisu je věnována modelové železnici.

English Founded in 1994 in Zlín in Czech Republic, Železniční magazín (Railway Magazine) is a leading monthly journal covering rail transport in the Czech Republic and Slovakia. The primary focus of ŽM is the modern railway scene (rolling stock, infrastructure and rail transport policy), and the publication is intended principally for railway management, marketing and technical personnel.
General conditions for advertising

Číslo ŽM 9/2018 (vychází 18.10.)


Obsah aktuálního čísla

Obsah